Logga in
Logga in

Störande buller när Gränsvägens bro rivs

Den tillfälliga bron över spåren vid Gränsvägen i Åkarp tas bort 29 september. Därefter rivs brostöden, ett arbete som kan störa dig som bor nära arbetsplatsen. Rivningen startar 2 oktober och utförs dagtid på vardagar.

Sommaren 2018 öppnades bron över spåren vid Gränsvägen. Samtidigt stängdes järnvägskorsningen på Alnarpsvägen och bommarna som förargat Åkarpsbor i decennier revs. Gränsvägen och den tillfälliga militärbron har sedan dess varit enda vägen för biltrafik över spåren i Åkarp.

Nu är det dags att riva militärbron, och ta i bruk den permanenta bron som byggts under den tillfälliga bron. Men innan den öppnas måste brons betongfundament rivas och  anslutande vägar byggas. Bron öppnas våren 2024.

​Störande rivningsarbete 2–27 oktober

När brofundamenten rivs används maskiner som både knackar och tuggar sönder betongen. Arbetet orsakar buller som kommer att störa om du bor nära arbetsplatsen. Rivningsarbetet startar den 2 oktober och beräknas hålla på till 27 oktober. Entreprenören arbetar med rivningen på vardagar, från 07.00 på morgonen till som längst 19.00.

Gränsvägens nya bro

Gränsvägens två broar. Den översta är en av Trafikverkets så kallade beredskapsbroar som används när en tillfällig bro behöver byggas. Under den skymtar den permanenta bron som kommer att öppnas under våren 2024. Den nya bron är cirka 30 meter lång och tolv meter bred. Bron får två körfält för bilar, en kombinerad gång- och cykelbana på den norra sidan och en gångbana på den södra sidan.

Trafikomledning under brorivningen

Gränsvägen stängdes 22 september för att den stora lyftkranen ska hinna etableras inför lyftet av militärbron. Därför är det inte möjligt att köra bil över spåren i Åkarp förrän 28 september då Alnarpsvägen öppnas, med en helt ny bro över spåren. Trafiken leds om via Arlöv. Följs skyltar och kör försiktigt.