Logga in
Logga in

Fyrspåret Malmö–Lund Sex dygn utan bilförbindelse över spåren i Åkarp

Mellan 22 och 28 september går det inte att köra bil över spåren i Åkarp. Orsaken är att projektet utnyttjar tågstoppet för att riva den tillfälliga bron över spåren, i samband med brorivningen stängs Gränsvägen.

Rivningen av Gränsvägens bro är komplicerad och kan av säkerhetsskäl endast genomföras när järnvägen är stängd för trafik. När tågen stannar den 22 september stängs Gränsvägen och arbetet med att montera ner bron startar. Först tas vägbanan bort och allt annat som kan plockas bort innan bron lyfts. Vid sidan av bron förbereds samtidigt marken för en stor mobilkran som ska lyfta ner den tunga bron.  

Alnarpsvägen öppnas

I södra delen av Åkarp rivs de tillfälliga spåren och Alnarpsvägen med den nya bron över spåren öppnas. Det kommer att ta sex dygn innan vägen och anslutningen till bron är klar, och den 28 september beräknas den vara öppen för trafik.

Omledning via Arlöv

Under dessa sex dagar, 22-28 september, är det alltså inte möjligt att köra bil över järnvägen i Åkarp. Skyltar kommer att hänvisa biltrafiken till en omledning genom Arlöv; via Västkustvägen, Kronetorpsvägen och Lundavägen. Se bild längre ner.

Från den 28 september är det alltså Alnarpsvägen som gäller för biltrafik över spåren i Åkarp. Gång- och cykelvägen över och under spåren kommer inte att påverkas under avstängningen.

Brounderhållet framflyttat

Ett underhållsarbete på bron över Västkustvägen i Arlöv (som inte är en del av fyrspårsprojektet) hamnade först olyckligt under samma tid som avstängningen i Åkarp, men det arbetet är nu framflyttat till efter tågstoppet.

Nya bron för Gränsvägen öppnas 2024

Den tillfälliga bron som rivs ska ersättas med en helt ny bro, fast lite kortare och lägre. Bron är faktiskt redan klar och står under militärbron. Den öppnas preliminärt under våren 2024, och fram till dess är Gränsvägen stängd. Först ska brofundamentet för gamla bron rivas och nya  påfarter för den permanenta bron ska sedan byggas.