Logga in
Logga in
Bron över Höje å söder om Lund. Foto: Niclas Franzén

Fyrspåret Malmö–Lund Fyrspåret når miljömålen visar senaste hållbarhetsrapporten

Fyrspåret lever upp till högt uppsatta mål när det gäller miljöpåverkan. Det visar hållbarhetsrapporten för 2023. Rapporten visar också att medarbetare trivs i projektet och att det är en säker arbetsplats.

En utbyggd och mer robust järnväg ger möjlighet för fler att resa hållbart samtidigt som mer gods kan transporteras miljövänligt. Ett byggprojekt i den här storleken innebär dock en stor miljöpåverkan, men med en minskad produktionstakt i slutskedet av bygget blir även siffrorna lägre. Främst är det byggmaterial och drivmedel som innebär stor klimatpåverkan, men även där har vi uppnått våra högt uppsatta mål under föregående år.

Flera delar av hållbarhet

Förutom den miljömässiga aspekten på hållbarhet så har Fyrspåret fortsatt sitt arbete med att fokusera på social och ekonomisk hållbarhet. Olycksstatistiken visar fortfarande glädjande siffror och rapporten visar också att medarbetarna trivs på sin arbetsplats. 

Hållbarhetsrapporten 2023 är den femte i ordningen. En sammanfattning av innehållet och länkar till alla rapporter i sin helhet finns att läsa här: 

Fyrspårets hållbarhetsarbete 2023