Logga in
Logga in

Fyrspåret Malmö–Lund Nu öppnas Gränsvägen i Åkarp igen

2:a maj öppnas Gränsvägen igen och den nya bron över järnvägen. Samtidigt stängs Alnarpsvägen tillfälligt för att broområdet ska färdigställas.

Den nya bron över järnvägen vid Gränsvägen får två körfält för biltrafik, en kombinerad gång- och cykelbana på den norra sidan och en gångbana på den södra sidan. När vägen öppnas igen har gång- och cykelbanorna byggts ihop med gång- och cykelbanan vid den östra delen av Gränsvägen. På den västra sidan av järnvägen leds gång- och cykelbanan in på Skånevägen.

Alnarpsvägen stängs tillfälligt

När Gränsvägen har öppnats kommer Alnarpsvägen att stängas tillfälligt. Orsaken är ett ledningsarbete och att broområdet ska byggas om till ett så kallat gångfartsområde. Även trappan ner till plattformen vid dammen stängs under arbetet. Alnarpsvägen öppnas preliminärt efter sommaren. Under tiden leds trafiken via den nyöppnade Gränsvägen.

Masstransporter på Gränsvägen

I maj återupptar vi transporterna av massorna som ligger vid Gränsvägen. Bilarna lastas vid Stationsvägen och kör ut på Gränsvägen och sedan vidare på Gamla Lundavägen. Transporterna sker dagtid på vardagar och väntas pågå till sommaren. Gångbanan längs Gränsvägen kommer att vara stängd under tiden som masstransporterna pågår.

Serviceväg öppnas för cykeltrafik

Mellan Lommavägen i Hjärup och Gränsvägen i Åkarp har en serviceväg byggts väster om järnvägen. Vägen är till för servicefordon men det kommer längre fram att vara möjligt för cyklister och gående att använda den. Servicevägen har ingen belysning och kommer inte underhållas som en vanlig väg.

Läs mer om återställningen i Åkarp