Logga in
Logga in

Ängelholm och stationsområdet

Så förändras Ängelholm och stationen när vi dubblar spåren mellan Ängelholm och Maria station

Tågtrafiken igång igen

Från 6 augusti, 2022 kör tågen åter igen mellan Ängelholm - Helsingborg efter 8 veckors avstängning. Mycket arbete har gjorts längs sträckan. En del arbete kvarstår innan samtliga perronger är öppna. 

Den nya bron är öppen för att ta dig till spår 2. Hissen är igång och den ena av de två trapporna på östra sidan är öppen. Omledningsskyltar visar vägen mellan spår 1/busstorget och spår 2.

Mellan Ängelholm och Kattarp byggs det nya spåret på västra sidan av det gamla. Intrången blir då mindre i Kattarp jämfört om det nya spåret byggts på den östra sidan av det gamla spåret.

Stationen får ett lyft

Den största förändringen i Ängelholm sker vid stationen där hela stationsområdet rustas upp och får en ny och säker övergång. Den nuvarande gångvägen över spår 1 och 2 ersätts med en gångbro med hiss och trappor. När vi är klara med arbetet kommer Ängelholms kommun sedan att bygga om busstationen.

Mittplattformen på Ängelholm station kommer att breddas och den södra delen av plattformen får ett nytt tak.

Fem nya broar gör plats åt dubbelspåret

Längs sträckan kommer två järnvägsbroar för gång- och cykeltrafik behöva bytas ut; en i höjd med Trafikverksskolan och en i höjd med Tivoligatan.

En ny järnvägsbro kommer att byggas på den västra sidan av befintlig bro över Vege å. Dessutom rivs den befintliga järnvägsbron över Sibirienvägen och ersätts av en ny, i samband med detta får Sibirienvägen också en ny sträckning. Kullavägens (väg 1785) vägbro över järnvägen behöver ersättas av en ny bro för att få plats med ytterligare ett järnvägsspår invid befintligt.

Det kommer även att byggas bullerskyddsvallar och bullerskyddsskärmar för att minska ljudnivån från det kommande dubbelspåret.

Tidplan för Ängelholm

Det här är vår preliminära tidplan för bygget vid stationen, vägar och järnvägen genom Ängelholm.

1 Ny sträckning av Sibirienvägen och ny järnvägsbro/vägpassage Sibirienvägen Våren 2021–september 2021

2 Ny gångbro över järnvägsspår vid stationen Hösten 2021–maj 2022

3 Nytt tak över stationens plattform Hösten 2021–hösten 2022

4 Breddning av stationens mellanplattform Hösten 2021–hösten 2022

5 Ombyggnad av järnvägsbro/gång- och cykelpassage Ängelholm station Hösten 2021–hösten/vintern 2022

6 Ny järnvägsbro/gång- och cykelpassage Södra Utmarken december 2021–maj 2022

7 Ny järnvägsbro över Vege å April 2022–augusti 2022

8 Ny vägbro över Kullavägen, väg 1785 Mars 2022–oktober 2022

Kontakt

Skriv till oss