Logga in
Logga in

Maria i norra Helsingborg

Maria station och Mariastaden förändras när vi dubblar spåren mellan Ängelholm och Maria

Mellan Ödåkra och Maria placeras nytt spår på den östra sidan om det befintliga spåret. Lokaliseringen av det nya spåret resulterar i intrång i Väla skog naturreservat. Den största anledningen till att förlägga spåret på östra sidan är att placering på motsatt sida innebär mer omfattande negativa konsekvenser för både kraftledningsstolpar och spårens läge och lutningar.

Mellan Maria station och Romares väg placeras nytt spår på västra sidan om det befintliga då det ger de bästa förutsättningarna att behålla befintlig bro över Kullavägen. En ny bro byggs väster om befintlig bro på Kullavägen.

Järnvägen rätas ut så att tågen kan köra snabbare

Järnvägen rätas ut för att det ska vara möjligt att köra tåg i 250km/tim i framtiden. Kurvrätning sker i höjd med Gyhult tillsammans med en spårförskjutning mot väster vid Maria station. De två åtgärderna resulterar i en förskjutning av spåret mot väster mellan Christinelundsvägen (väg 111) och Kullavägen. Detta innebär att en 1.6 km lång sträcka förskjuts ca 40 meter strax norr om Maria station.

Stationen flyttas och stadsdelar binds samman

Mariastaden har de senaste åren vuxit till en av Helsingborgs stads största stadsdelar. På andra sidan järnvägen dominerar Berga industriområde. Maria station genomgår stora förändringar för att bland annat klara nya krav när dubbelspåret byggs ut mot Ängelholm, och i framtiden även till Helsingborg C.

Den nya stationen flyttas cirka 30 meter åt nordväst och järnvägen höjs med cirka två meter strax bredvid dagens station. Det öppnar upp för bilar och bussar under spåren som kopplar samman Mariastaden och Berga, där passagen enbart varit gång- och cykelväg. Här öppnas en ny knutpunkt, där man på ett enkelt sätt ska kunna byta mellan tåg, stadsbuss, regionbuss, cykel och bilpooler. Hållplatser för buss kommer att finnas i direkt anslutning till perrongernas trappuppgångar och hissar.

Fyra nya broar ökar trafiksäkerheten

Maria station får två nya planskilda korsningar: En passage för bil, kollektivtrafik, gång- och cykel i Bergavägens förlängning. En ny passage gång- och cykelväg i den södra delen. Två nya järnvägsbroar för det nya spåret kommer även att byggas över Christinelundsvägen och Kullavägen.

Tidplan

Preliminär tidplan över bygget i Maria

1 Ny sträckning av Smårydsvägen Hösten 2021

2 Flytt av stationen Sommaren 2022–hösten 2023

3 Nya plattformar Sommaren 2022–hösten 2023

4 Ny gång- och cykelpassage Sommaren 2022–våren 2023

5 Ny järnvägsbro/vägpassage Christinelundsvägen, väg 111 Våren 2022–vintern 2022

6 Ny järnvägsbro/vägpassage Maria stationsgata Sommaren 2022–våren 2023

7 Ny gång- och cykelpassage södra Maria station Juni 2022–februari 2023

8 Ny järnvägsbro/vägpassage Kullavägen Sommaren 2022–Vintern 2022/2023

9 Rivning av gång- och cykelpassage i norra Maria Vår/sommar 2024

Planerade vägavstängningar

Gång- och cykeltunneln söder om Maria station är nu öppen för dig som går eller cyklar. När vårt pågående tågstopp är över kommer du kunna gå under vid den vanliga undergången som just nu byggs om med anledning av att Maria station flyttas och byggs om. 

Kontakt

Skriv till oss