Logga in
Logga in

Västkustbanan, Ängelholm-Maria, dubbelspårsutbyggnad Dags för vårens tågstopp på dubbelspåret

För att kunna slutföra arbetena på banan mellan Ängelholm och station Maria måste järnvägstrafiken stoppas under två längre perioder. Men när dubbelspåret är på plats har banan bättre kapaciteten och färre störningar.

Projektet dubbelspårsutbyggnad av Västkustbanan mellan Ängelholm – Maria har ett sista intensivt år framför sig.

– Under 2023 kommer vi att knyta ihop alla delar som vi nu har byggt under den här projekttiden. Vi har ju byggt allting i etapper längs den 24 kilometer långa sträckan så det ska bli otroligt roligt att se helheten nu när vi går in i den intensiva slutspurten, berättar Helena Thysell Persson, huvudprojektledare för dubbelspårsutbyggnaden av Västkustbanan mellan Ängelholm och Maria.

Intensivt arbete längs hela sträckan under tågstoppet

Mellan den 13 mars till 10 april genomförs det fyra veckor långa tågstoppet mellan Ängelholm och Helsingborg där arbeten längs sträckan ska göras utan tågtrafik på järnvägen. Ersättningsbussar trafikerar sträckan och dess mellanstationer under perioden. 

– Vi arbetar på alla fronter under tågstoppet. Framförallt genomför vi mycket förberedande arbeten för att vi ska kunna göra inkopplingen av dubbelspåret senare i höst, berättar Helena Thysell Persson.

Under stoppet arbetar Trafikverkets entreprenör Skanska med järnvägsarbeten längs hela sträckan. För den nyfikne finns det vidare läsning på projektets tågstoppsida där man kan ta del av vad vi arbetar med under tågstoppet. I Ödåkra, norr om Helsingborg, arbetas det intensivt med att färdigställa Ödåkras nya station där man under tågstoppet tar stora kliv mot att färdigställa den nya tågstationen. Helena Thysell Persson berättar:

– Extra spännande under tågstoppet är nog ändå Ödåkra. Det är en stor ombyggnation mitt i en relativt liten by, så det ska bli spännande att se det växa fram. Bland annat får perrongerna nya lägen som bidrar till att tillgängliggöra stationen.

I Ödåkra stoppas tågtrafiken ytterligare i sju veckor där resenärer varken kan gå av eller på tågen fram till 29 maj då de nya perrongerna byggs.

Nytt tågstopp i höst när dubbelspåret kopplas in

Efter vårens tågstopp väntar ytterligare ett stopp mellan 25 september och 3 december då det sista arbetet med att koppla in och börja trafikera den tvåspåriga järnvägen görs. Helena Thysell Persson berättar att det finns rutin på sådana här stopp inom projektet:

– Tiden är det kritiska under sådana här händelser, att vi verkligen måste hinna med allt det arbete som ska göras under stoppet. Men vi har planerat och förberett oss väl inför detta, rutinerna sitter.