Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm Vi flyttar över trafiken på asfalterade sträckor

Flera sträckor på Lovö och Kärsö har fått ny asfalt. Nu är det dags att flytta över trafiken för att asfaltera den andra sidan av vägen.

I mitten av maj påbörjade vi asfalteringsarbeten på Lovö, bland annat på vägbanans norra/västra sida, från Finnbo till Hemmet, en sträcka på drygt en kilometer mellan slottsparken och golfbanan.

Trafiken kommer nu att flyttas över på den asfalterade delen av vägbanan, så att motsvarande arbete kan göras på vägens södra/östra sida. Trafikomläggningarna kommer att ske i etapper nattetid, med start vecka 25.

Asfaltering av vägsträckans motsatta sida planeras till hösten.

Ekerövägen breddas med ytterligare ett körfält för att öka framkomligheten och göra det lättare att åka kollektivt till och från Stockholm.