Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm Klart med ny entreprenör för Ekerövägen

Inom kort kommer vårt arbete genom Drottningholm att kunna återupptas. Trafikverket har nu skrivit på kontraktet med entreprenören NYAB Mälardalen AB.

Kontraktet mellan parterna undertecknades den 27 maj. NYAB Mälardalen AB beräknas kunna påbörja arbetet med den återstående delen av Ekerövägen inom några veckor.

– Det känns bra att vi nu har ett undertecknat kontrakt. Nu startar planeringen tillsammans med entreprenören så att de kan återuppta arbetet med vägen så snart som möjligt, säger Daniel Burström, biträdande sektionschef och talesperson för Trafikverkets arbeten med Ekerövägen.

Tilldelningen av NYAB Mälardalen AB skedde redan den 30 april, men då upphandlingen blev överprövad tidigt i processen behövde vi vänta ut domstolens handläggning innan kontraktet kunde undertecknas. 

Kortare etapper

När arbetet med vägen nu återupptas kommer det finnas möjlighet att arbeta mer effektivt, med fler arbetstimmar på dygnet. Vi kommer även ha en tydligare etappvis uppdelning av arbetet, att vi stänger av vägen i kortare etapper än tidigare. Detta för att minimera påverkan på framkomligheten.

Bättre förutsättningar

Trafikverket och den tidigare entreprenören avbröt tidigare i år gemensamt kontraktet för bygget av vägen på den aktuella sträckan. Vi bedömer att ett nytt kontrakt kommer att skapa bättre förutsättningar för de arbeten som återstår.

Målsättningen är fortfarande att hålla den tidigare tidplanen, att färdigställa merparten av Ekerövägen under 2024.

Världsarv och naturreservat 

I kontraktet ingår att färdigställa breddningen av Ekerövägen med ett extra körfält för kollektivtrafik på sträckan Edeby–Kärsön.

Längs entreprenadsträckan finns världsarvet och det statliga byggnadsminnet Drottningholm, riksintressen, naturreservat och vattenskyddsområde.

Arbetena med Drottningholmsbron och Nockebybron kommer att hanteras i separata entreprenader.