Logga in
Logga in

Mälarbanan Vi stänger av järnvägen 4 - 7 november

Den 4 november från klockan 22:45 till den 7 november klockan 04:30 stänger vi av järnvägen för tågtrafik på sträckan Stockholm City - Jakobsberg.

Det innebär att all tågtrafik, såväl pendeltågstrafiken som regionaltågstrafiken, ställs in.

Under avstängningen gör vi olika arbeten vid spårområdet på sträckan Huvudsta - Barkarby:

  • Vid spårområdet i Annedal (både Stockholms- och Sundbybergssidan) kommer vi natten mot lördagen den 5 november att förbereda spåret för sättning av pålar. Lördag morgon kl. 07:00 tar pålningsarbetena vid. Vi kommer att arbeta från klockan 07:00 till klockan 22:00, både lördag och söndag. Arbetena med att slå ner pålningsmaskinen kan upplevas som störande av närboende och förbipasserande. Portanslag med ytterligare information sätts upp i berört område.
  • I spårområdet vid Lokstallarna vid Solna Business Park kommer vi att göra arbeten på kontaktledningen. Vi ska korta av två befintliga kontaktledningsbryggor. Vi beräknar att vi kommer att behöva arbeta dygnet runt från klockan 22:45 fredagen den 4 november fram till klockan 04:30 den 7 november. 
  • På sträckan Spånga-Barkarby kommer vi från den 4 november klockan 22:45 fram till måndag 7 november klockan 04:00 att montera skyddsnät på fem kontaktledningsstolpar nära gång- och cykelvägen. Vi bedömer inte att arbetet kommer att vara störande.
  • Längs med järnvägen i Spånga/Bromsten kommer vi lördagen den 5 november och den söndagen 6 november att genomföra en miljöundersökning med borrbandvagn. Vi arbetar dagtid, klockan 08:00-17:00 och inte heller här bedömer vi att arbetet är störande.

Alla de här arbetena är en del av förberedelserna inför utbyggnaden av sträckan från två till fyra spår.​ På grund av den omedelbara närheten till järnvägen behöver arbetena utföras under den tid som tågtrafiken är avstängd. För att hinna klart behöver vissa av arbetena utföras under kvälls- och nattetid. 

Att resa under avstängningen

SL och SJ sätter in ersättningstrafik under tågstoppet den 4 - 7 november. För ytterligare information om din resa, se plattformsinformation, SL:s webb, reseplaneraren och SL-appen, samt SJ:s webbplats. Tänk på att planera din resa och att vara ute i god tid, då resan kan ta längre tid än vanligt.​

​Smidigare resande i Mälardalen

Vi bygger ut sträckan Tomteboda - Kallhäll, som är en av landets mest trafikerade järnvägssträckor. Utbyggnaden är ett led i Trafikverkets arbeten med att rusta upp, bygga ut och modernisera Sveriges järnväg. Idag är det trångt på sträckan och regionaltågen får ofta köa bakom pendeltågen. Med fyra spår får pendeltågen egna spår, vilket gör att trafiken kommer att flyta på smidigare och vi får en ökad punktlighet i hela regionen.

Med utbyggnaden gör vi plats både för fler tåg och för fler resenärer, vilket förbättrar möjligheterna till att arbetspendla, bo och studera i Mälardalen.

Tågstopp de kommande åren

Större delen av byggtiden kan du resa som vanligt men ibland behöver vi stänga av järnvägen för att kunna arbeta i direkt anslutning till spårområdet. Eftersom vi bygger en helt ny anläggning är det nödvändigt.

Vi planerar våra avstängningar i god tid – faktiskt flera år i förväg – och förlägger dem till perioder då färre reser och arbetspendlar. Som resenär får du räkna med att vi kommer att behöva stänga av järnvägen flera gånger de kommande åren fram till åtminstone 2028, oftast runt påskhelgen, sommaren och kring allhelgonahelgen.

Tack för ditt tålamod!

Information och kontakt

Vi skickar ut informationsbrev till boende i de områden där vi kommer att göra extra störande arbeten. Förutom här på webben kan du få ytterligare information genom våra andra kanaler:

Om du upplever att du störs av våra arbeten eller vill veta mer, kan du kontakta oss via Trafikverkets kundservice eller mejla direkt till projekt Mälarbanan.

Kontakt

Projekt Mälarbanan

Mejla dina frågor direkt till oss

Kundservice

Mejla Trafikverkets Kundservice