Logga in
Logga in

Mälarbanan Den nya kulverten i Spånga är klar

I veckan nådde utbyggnaden av Mälarbanan i Spånga en viktig milstolpe. Den nya kulverten kunde äntligen tas i bruk. Under premiären släpptes vattnet från Spångaån/Bällstaån genom kulverten för allra första gången.

Den nya kulverten har bland annat varit ett önskemål från Stockholm Vatten och Avfall, som en del av det pågående projektet med att bygga ut järnvägen från två till fyra spår på sträckan Tomteboda-Kallhäll.

Det behövs nämligen en större kapacitet på kulverten för att klara utbyggnaden och för att kunna hantera de ökade vattenflödena för Spångaån/Bällstaån.

Ökningen av vattenflödena beror bland annat på klimatförändringarna och på utbyggnaden av både järnvägen och Bromstenstaden. Mer hårdgjorda ytor i närområdet innebär att regnet snabbare tar sig till Bällstaån, vilket leder till att vattennivåerna stiger snabbt. Hade inte den nya kulvertens byggts, hade ån svämmat över.

Nu när den nya kulverten har tagits i bruk fortsätter projekt Mälarbanan med att återställa området kring kulverten och med att färdigställa övriga delar i entreprenaden såsom att bygga en stödmur vid Lidl.