Logga in
Logga in

Mälarbanan Nu tar vi nästa steg i att bygga framtidens Barkarby

Vi har kommit till nästa skede i arbetet med att göra Barkarby till en viktig knutpunkt i regionen. Med en cirka 50 meter hög kran på plats kan vi bygga den nya stationsentrén och de nya regionaltågplattformarna.

För den nya stationsentrén, även kallad Norra entrén, är pålningen klar och vi gjuter just nu betongen som är i botten. Vi håller också på att gjuta bakkanterna av de nya plattformarna för regionaltåg.

Kranen, som vi monterat vid den nya stationsentrén, har en lyftkapacitet på sex ton, en lyftvidd på 80 meter och kan sträcka sig över till andra sidan järnvägen.

Kranen är en av få som finns i Sverige med den här typen av lyftkapacitet. Med hjälp av den kommer vi efter årsskiftet bland annat att kunna börja resa stommarna till det som ska bli den nya stationsentrén. Vi räknar med att arbetet kommer att vara klart till sommaren.

Därefter fortsätter vi med stommar, tak och invändiga arbeten. Under 2024 gör vi stomkompletteringar och under 2025 gör vi installationsarbeten.

Barkarby – en viktig knutpunkt i regionen

Norra entrén är den nya stationsentrén på den norra delen av Barkarby station. Den befintliga södra entrén via Barkarbybron blir kvar, så när vi är klara kommer det att finnas två entréer till Barkarby station.

Vi bygger även en stor och ljus vänthall som ansluter till entréerna från nya bussterminalen samt rulltrappor ned mot tunnelbana samt upp mot tåg.

De nya plattformarna för regional- och fjärrtåg ska stå klara i Barkarby år 2026. När dessa arbeten är klara kommer Barkarby bli en stor och viktig knutpunkt i regionen som länkar samman Stockholm med Mälardalen på ett helt nytt sätt.