Logga in
Logga in

Mälarbanan I mars återvänder bussen till Ankdammsgatan

Den 15 mars planerar vi att släppa på busstrafiken igen på sträckan Framnäsbacken-Ankdammsgatan och Nybodagatan-Ankdammsgatan.

Från januari 2022 har vi arbetat i vägen och vi har därför behövt stänga av för genomfartstrafik och busstrafik. Resande har hänvisats till närliggande busshållplatser som ligger inom 600 meter från befintlig busshållplats. Biltrafiken har dock haft en alternativ färdvärd under den här perioden men bussarna har inte kunna nyttja den.

Under våren 2023 kommer vi att flytta vårt arbetsområde bort från busshållplatserna. Det innebär att också busstrafiken kan börja trafikera sträckan igen med start 15 mars 2023. 

Förberedande arbeten

För att kunna släppa på busstrafiken enligt tidplan behöver vi innan dess återställa korsningen Ankdammsgatan / Framnäsbacken. Mellan den 27 februari och 17 mars kommer vi därför att arbeta nattetid måndag – fredag för att återfylla och återställa ytorna i korsningen.

Våra arbeten kan upplevas störande

Vi arbetar under aktuell period nattetid måndag till fredag mellan klockan 22:00 - 07:00. Våra arbeten kan upplevas störande för dig som bor och vistas i närheten.

Följ Mälarbanan i våra kanaler