Logga in
Logga in

Mälarbanan I Barkarby börjar den nya stationsentrén ta form

Den nya stationsentrén, även kallad Norra entrén, börjar nu ta form. Stommarna i betong är i stort sett på plats och nu har vi börjat montera limträstommen.

Med hjälp av den stora kranen som vi har monterat vid den nya stationsentrén har vi kunnat få betongstommarna och limträstommarna på plats till trapphusen. Vi har även börjat arbetet med stationshuset och gjuter nu grunden till den.

Under våren har vi också påbörjat den nya stora och ljusa vänthallen som ansluter till entréerna från nya bussterminalen. Vi håller just nu på med markarbeten och vi behöver ta bort delar av berget. I detta fall spräcker vi bort berg och om några veckor kommer vi att börja med att gjuta betongen som ska vara i botten.

I sommar, under tågstoppet 1 juli – 14 augusti, börjar vi med arbetena med plattformarna för regionaltåg. Vi planerar att gjuta framkanterna av de nya plattformarna och få skalet till stationen på plats. Därefter fortsätter vi med stommar, tak och invändiga arbeten.

Barkarby – en viktig knutpunkt i regionen

Norra entrén är den nya stationsentrén på den norra delen av Barkarby station. Den befintliga södra entrén via Barkarbybron blir kvar, så när vi är klara kommer det att finnas två entréer till Barkarby station.

Vi bygger även en stor och ljus vänthall som ansluter till entréerna från nya bussterminalen samt rulltrappor ned mot tunnelbana samt upp mot tåg.

De nya plattformarna för regional- och fjärrtåg ska stå klara i Barkarby år 2026. När dessa arbeten är klara kommer Barkarby bli en stor och viktig knutpunkt i regionen som länkar samman Stockholm med Mälardalen på ett helt nytt sätt.