Logga in
Logga in

Mälarbanan Sommarens tågstopp på Mälarbanan 1 juli – 14 augusti 2023

Under perioden lördag 1 juli klockan 02.00 till måndag 14 augusti klockan 04.30 stänger vi av järnvägen på delar av Mälarbanan. Avstängningen påverkar tågtrafiken på sträckan Bålsta - Stockholm city.

När tågen står still arbetar vi på spåren

Avstängningen ger oss möjlighet att kunna arbeta på och i närområdet till järnvägen, när färre reser med tåg. Under tågstoppet planerar vi att arbeta på flera platser vid spårområdet på sträckan Huvudsta - Barkarby:

Stockholm: Inom järnvägsområdet vid Annedal kommer vi göra miljötekniska fältundersökningar med bandgående borrvagn.

Spånga: Vi kommer att montera ned järnvägen, gräva bort massor, spränga berg och fylla med nya massor för att sedan bygga tillbaka järnvägen.

Sundbyberg: Ledningsbryggan kommer att förbättringsmålas och vi anpassar vissa upphängningsanordningar och kabelstegar.

Huvudsta: Vi kommer att göra geotekniska fältundersökningar inom järnvägsområdet med bandgående borrvagn. Utanför spårområdet monterar vi grundvattenrör..

Barkarby: I Barkarby börjar vi med arbetena med de nya plattformarna för regionaltåg. Vi demonterar och återmonterar spår och gjuter pålplattor vid spåren. Vi planerar också att få skalet till den nya stationsentrén på plats.

Arbeten vid Stockholm central

Samtidigt som Mälarbanan stänger av järnvägen för tågtrafik kommer Trafikverket att byta spår och 13 växlar norr om Stockholms central.

Hur du reser under sommarens tågstopp

Under perioden för tågstoppet sätter SL och SJ in ersättningstrafik. För information om just din resa, besök sl.se eller sj.se. Planera din resa och var ute i god tid.

Smidigare resande i Mälardalen

Vi bygger ut sträckan Tomteboda - Kallhäll, som är en av landets mest trafikerade järnvägssträckor. Utbyggnaden är ett led i Trafikverkets arbeten med att rusta upp, bygga ut och modernisera Sveriges järnväg. Idag är det trångt på sträckan och regionaltågen får ofta köa bakom pendeltågen. Med fyra spår får pendeltågen egna spår, vilket gör att trafiken kommer att flyta på smidigare och vi får en ökad punktlighet i hela regionen.

Med utbyggnaden gör vi plats både för fler tåg och för fler resenärer, vilket förbättrar möjligheterna till att arbetspendla, bo och studera i Mälardalen.

Större delen av tiden vi bygger kan du resa som vanligt, men ibland behöver vi stänga av järnvägen för att kunna arbeta i direkt anslutning till spårområdet.

Vi planerar våra avstängningar i god tid – flera år i förväg – och förlägger dem till perioder då färre reser och arbetspendlar. Vi stänger oftast av runt påskhelgen, sommaren och kring allhelgonahelgen. Nästa avstängning sker hösten 2023.