Logga in
Logga in

Stockholm Stationsåtgärder, Stockholm Central

Trafikverket förnyar och underhåller järnvägssträckan mellan Tegelbacken och Ulriksdal för en bättre plattformsmiljö, resenärsupplevelse och ökad punktlighet för järnvägstrafiken.

Vad?

Vi förnyar och underhåller järnvägssträckan mellan Tegelbacken och Ulriksdal.

Varför?

Bidrar till förbättrad komfort och tillgänglighet för resenärer, ökad punktlighet för tågtrafiken och minskade underhållskostnader.

Nuläge

Just nu gör vi flera viktiga och behövliga renoveringsarbeten på Stockholm Central. Det är en del av vårt arbete för att skapa en attraktiv, funktionell och tillgänglig station.

Om projektet

Sommarens arbeten mellan Tomteboda och Ulriksdal

I sommar ska vi byta ut tre växlar och sex spår mellan Tomteboda och Ulriksdal. Vi förnyar och underhåller järnvägssträckan vilket bidrar till förbättrad komfort för resenärer, ökad punktlighet för tågtrafiken och minskade underhållskostnader.

Arbetet pågår under perioden 24 juni–18 augusti. Banan är avstängd medan vi arbetar men det finns flera spår på sträckan och tågtrafiken kan passera. Vi arbetar med ett tunnelrör i taget i Solnatunnlarna.

Stockholm Central – brandskyddsarbeten vid spår 2 och 3

Sedan den 2 april utför fastighetsägaren brandskyddsarbeten på plattformarna 1 och 2, som berör resenärer som ska till spåren 1, 2 eller 3. Det innebär att den del av plattform 1 som är närmast stationsbyggnaden är avstängd och Arlanda Express resenärer leds via plattform 2 fram till en provisorisk övergång till spåren 1 och 2.

För resenärer som ska med tåg från spår 3 innebär det att man måste gå lite längre fram på plattformen än vanligt för att komma till tågen. Information om hur man ska gå finns genom skyltar på plattformen. Arbetet beräknas vara klart under vecka 29.

Stockholm Central – renovering vid spåren 13–14

Sedan den 3 mars är spåren 13 och 14, med tillhörande plattform, avstängda för renoveringsarbeten. Arbetena beräknas vara klara under vecka 25. 

Stockholm Central – renovering av plattformar vid spåren 3–8

I december 2023 öppnade vi den nyrenoverade plattformen vid spåren 5–6 på Stockholm Central. Det är den första av tre plattformar vid spåren 3–8 som vi bygger om för en tryggare miljö med nya ytskikt, förbättrad tillgänglighet och bättre resenärsinformation. Vi planerar för att bli klara med hela arbetet under slutet av 2026.

Plattformarna byggs om i sin helhet för en tryggare miljö med nya ytskikt i ljus granit, resenärsinformation och förbättrad tillgänglighet. Det blir en ljusare, tryggare och mindre bullrig miljö för resenärerna, med bland annat nya ljusa innertak, bra belysning, nya skyltar och högtalarsystem samt nya möbler. Vi bygger om plattformarna så att de lutar bort från spåren för ökad säkerhet. Det blir även nya taktila gångstråk som hjälp till personer med synnedsättning.

Stockholm Central – upprustning av gången för spåren 11–19

För att skapa en bra miljö för dig som reser renoverar vi gången till spåren 11–19. Gången får nytt tak, ledstråk, ny belysning och förbättrad skyltning. Arbetet startade i december 2022 och blir klart under 2025. Arbetet påverkar än så länge inte framkomligheten.

Hur påverkas du som resenär?

Under arbetets gång behöver vi stänga plattformar och vissa entréer. När det är dags kommer vi att skylta och lägga ut information här på webben, i samarbete med tågföretagen som trafikerar Stockholms central.

Projektets omfattning

  • Spår- och växelbyten på sträckan mellan Tegelbacken och Ulriksdal. Vi genomför arbetena under åren 2020–2025.
  • Ny energieffektiv belysning för spårområdet mellan Tegelbacken och Karlberg. Arbetet görs under 2023 och 2024.
  • Renovering av plattformar vid spåren 3–8 på Stockholm Central. Vi bygger om plattformarna i sin helhet för en tryggare miljö med nya ytskikt, resenärsinformation och förbättrad tillgänglighet. Arbetena genomförs under åren 2021–2026.
  • Upprustning av gången för spåren 11–19 på Stockholm Central. Gången får nytt tak, ledstråk, ny belysning och förbättrad skyltning. Vi gör arbetena under åren 2023–2025.

Nyheter

Tidsplan

Spår- och växelbyten på sträckan mellan Tegelbacken och Ulriksdal. Vi genomför arbetena under åren 2020–2025.

Renovering av plattformar vid spår 3–8 på Stockholm Central. Plattformarna byggs om i sin helhet för en tryggare miljö med nya ytskikt, resenärsinformation och förbättrad tillgänglighet. Vi genomför arbetena under åren 2021–2026.

Mindre upprustning av gångtunneln vid uppgångarna för spår 11–19 på Stockholm Central. Tunneln får ny trafikinformation, tillgänglighetsanpassning och bättre belysning. Vi gör arbetena under åren 2023–2025.

I december 2023 öppnade vi den totalrenoverade plattformen vid spåren 5 och 6 på Stockholm Central. Det är den första av tre plattformar vid spåren 3–8 som Trafikverket bygger om för en tryggare miljö med nya ytskikt, förbättrad tillgänglighet och bättre resenärsinformation. Under cirka fyra år rustar vi upp och bygger ut spår och miljöer på Stockholm Central för dagens och framtidens behov.

Kontakt

Ove Näslund

Projektledare

Telefon: +46 10-123 71 25