Logga in
Logga in

Mälarbanan Framtidens Barkarby växer fram under sommarens tågstopp

Under perioden 1 juli till 14 augusti är järnvägen avstängd på delar av Mälarbanan. Då har vi möjlighet att utföra arbeten längs spårområdet i bland annat Barkarby som vi inte kan göra när tågtrafiken är igång.

Under tågstoppet i sommar arbetar vi bland annat med den nya stationsentrén, även kallad Norra entrén. Stommarna i betong till stationshuset är redan på plats och under sommaren planerar vi att montera limträstommarna som vi lyfter över järnvägen. Vi kommer också att gjuta klart den djupa delen av den nya vänthallen så att vi kan börja med den grunda delen efter sommaren.

Under sommaren börjar vi också med de nya plattformarna för regionaltåg. På fem ställen kommer vi att ta bort spår så att vi har möjlighet att gjuta pålplintar till kanterna på plattformarna. När gjutningen är klar monterar vi plattformskanterna innan vi monterar tillbaka spåren.

Följ vårt arbete i bilder

På vår webb uppdaterar vi regelbundet med bilder där du kan följa arbetet hur Barkarbys nya knutpunkt för kollektivtrafik växer fram.

Barkarby – en viktig knutpunkt i regionen

Norra entrén är den nya stationsentrén på den norra delen av Barkarby station. Den befintliga södra entrén via Barkarbybron blir kvar, så när vi är klara kommer det att finnas två entréer till Barkarby station.

Vi bygger även en stor och ljus vänthall som ansluter till entréerna från nya bussterminalen samt rulltrappor ned mot tunnelbana samt upp mot tåg.

De nya plattformarna för regional- och fjärrtåg ska stå klara i Barkarby år 2026. När dessa arbeten är klara kommer Barkarby bli en stor och viktig knutpunkt i regionen som länkar samman Stockholm med Mälardalen på ett helt nytt sätt.