Logga in
Logga in

Stockholm Prioriterad utredning Stockholm C - Tomteboda bangård

Trafikverket genomför en utredning som syftar till att besvara frågan hur en ombyggnation Stockholm C och Tomteboda bangård bör se ut och hur den kan genomföras.

Vad?

Ombyggnad av spår och plattformar på Stockholm C samt bangården norr om Stockholm C. Nytt ställverk. Ombyggnad av Tomteboda bangård.

Varför?

För att anpassa Stockholm C för ökat resande och förbättra funktionen som nav för nationell och regional tågtrafik i samverkan med eventuell överdäckning av stationsområdet.

Nuläge

Vi har tagit fram en första delrapport som beskriver kunskapsläget. Vi startar förberedelser för systemhandlingsarbete.

Kostnad

Utredningen kommer att ta fram beräknad kostnad för åtgärderna.

Om projektet

Projektet utgörs av en utredning som regeringen bad om i beslutet om Nationell plan i juni 2022. Utredningen syftar till att besvara frågan hur en ombyggnation av Stockholm C och Tomteboda bangård bör se ut och hur den kan genomföras. Upplägget bygger delvis på det pågående arbetet att upprätta en detaljplan för att överdäcka stationens plattformar och spår.

Stockholm C är inte anpassad för framtida utveckling med fler och längre tåg. Plattformarna är smala och det finns brister i trappor och förbindelser som begränsar möjligheten att ta emot ett ökat antal resenärer. Stationen är inte fullt ut anpassad för resenärernas funktionsvariationer. Även infrastrukturen för vändning, uppställning och service av tågen brister. Dessutom har stationen ett äldre ställverk vars framtid behöver utredas.

Jernhusen, som äger stationen, arbetar med förslag till överdäckning av spårområdet för att bland annat utveckla väntutrymmen och stationsmiljöer. Förslaget till överdäckning och ny bebyggelse ska prövas av Stockholm stad i detaljplan och samråd som väntas i början av 2025. Trafikverkets anläggningsförändringar behöver göras samtidigt som en eventuell överdäckning.

Utredningen kommer att lämna en rapport i slutet av 2025. En första delrapport är färdig, se länk nedan. Ytterligare en delrapport kommer att lämnas i början av 2025. Förslag till åtgärder ska lämnas för övervägande inför kommande nationella plan.

Utredningen kommer att ta fram beräknad kostnad för åtgärderna och också ta fram en genomförandebeskrivning för ett successivt genomförande.

Tidsplan

1 Delrapport 1 sommar 2024 juli 2024–juli 2024

2 Delrapport 2 januari 2025 jan. 2025–jan. 2025

3 Slutrapport januari 2026 jan. 2026–jan. 2026

Kartbild

Kartbild över Stockholm C och Tomteboda bangård.

Trafikverket genomför en utredning som syftar till att besvara frågan hur en ombyggnation Stockholm C och Tomteboda bangård bör se ut och hur den kan genomföras. Jernhusen, som äger stationen, arbetar samtidigt med förslag till överdäckning av spårområdet för att bland annat utveckla väntutrymmen och stationsmiljöer. Förslaget till överdäckning och ny bebyggelse ska prövas av Stockholm stad i detaljplan och samråd som väntas i början av 2025. Trafikverkets anläggningsförändringar behöver göras samtidigt som en eventuell överdäckning.

Länk till första delrapporten

Här kan du läsa den första delrapporten. Ytterligare en delrapport är planerad till våren 2025. Slutrapporten lämnas in till regeringen i slutet av 2025.