Logga in
Logga in

Väg 259, Tvärförbindelse Södertörn Vägplanen är fastställd för väg 259, Tvärförbindelse Södertörn

Trafikverket har beslutat att fastställa vägplanen för Tvärförbindelse Södertörn - 2 mil mötesfri motortrafikled och separat gång- och cykelväg från Kungens Kurva, via Flemingsberg, till Jordbro.

Väg 259 i södra Stockholm är en av länets mest olycksdrabbade sträckor. Trafikverket planerar därför att bygga en ny, säkrare väg i området – Tvärförbindelse Södertörn.

Vägplanen beskriver vägen vi vill bygga

Att vägplanen fastställs är en viktig del i arbetet med att bygga den nya vägen. Vägplanen ger en detaljerad beskrivning av vägen vi vill bygga och vilka effekter det får för omgivningen.

Detta händer framöver

Innan vägplanen börjar gälla har de som är berörda av beslutet möjlighet att överklaga. Överklagan kan göras senast den 12 december 2022. Om beslutet överklagas går frågan vidare till Regeringen som fattar beslut. När vägplanen vinner laga kraft kan Trafikverket börja upphandla entreprenörer för byggnation.