Logga in
Logga in

Väg 259, Tvärförbindelse Södertörn Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet för Masmoberget och trafikplats Slätmossen

Nu har Mark- och Miljödomstolen kungjort vår ansökan om vattenverksamhet. Det innebär att du som berörs har möjlighet att lämna in synpunkter på ansökan till Nacka tingsrätt senast den 10 mars.

För att kunna bygga om Väg 259 behöver vi tillstånd för att bland annat leda bort grundvatten och utföra arbete i ytvattenområden mellan Masmoberget och trafikplats Slätmossen i Jordbro. Ansökan med tillhörande handlingar finns att läsa i Tvärförbindelse Södertörns dokumentarkiv.

Berörda av den sökta vattenverksamheten kan lämna in synpunkter på vår ansökan och miljökonsekvensbeskrivning. Synpunkterna ska skickas in skriftligt till Nacka tingsrätt senast den 10 mars.

Skicka dina synpunkter till:

Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, Box 69, 131 07, Nacka

Eller via e-post mmd.nacka.avdelning3@dom.se.

Ange fullständiga kontaktuppgifter och gärna även e-postadress i yttrandet. Ange också domstolens målnummer M 6402-22.