Logga in
Logga in
Foto: Lisa Wikstrand

Väg 646, Gustavsberg–Ingarö, gång- och cykelväg Byggstart för ny gång- och cykelväg på Värmdö

Under slutet av april börjar vi bygga den nya gång- och cykelvägen mellan Värmdö marknad och Ingaröbron. När den är klar blir det enklare och säkrare att cykla mellan Gustavsberg och Brunn.

Den nya gång- och cykelvägen är 2,2 kilometer lång och byggs på den östra sidan av väg 646, mellan Värmdö marknad och Ingaröbron.

– Det känns bra att kunna starta bygget av den här gång- och cykelvägen som är efterlängtad, säger Fredrik Emmot, projektledare Trafikverket.

Vi genomför projektet i samverkan med kommunen.

Trafikpåverkan från slutet av april

Trafiken påverkas från slutet av april. Vi planerar att börja bygga från den södra sidan, alltså från Ingaröbron. Medan bygget pågår kommer hastigheten att sänkas och körfält att bli smalare.

Vi ber trafikanter att ta det försiktigt förbi bygget.

Den nya gång- och cykelvägen blir klar under slutet av år 2025.

Ökad säkerhet i korsningen med Lemshagavägen

Det blir även bättre för bilister då vi ska göra ett vänstersvängfält i korsningen med Lemshagavägen. Det ökar trafiksäkerheten för södergående trafik på väg 646 som ska svänga in till skolan Lemshaga Akademi. På västra sidan breddar vi vägen. Arbetet vid Lemshagavägen startar preliminärt under nästa år, alltså 2025.

Här bygger Trafikverket nya gång- och cykelvägar i Stockholm

I länet bygger Trafikverket flera nya gång- och cykelvägar. Se karta nedan.

Karta över gång- och cykelvägar

På Trafikverkets karta över nya gång- och cykelvägar kan du se var myndigheten bygger ut under 2024 och var man planerar åtgärder.  Klicka här för att förstora bilden.

Läs om den nya gång- och cykelvägen mellan Värmdö marknad och Ingaröbron.

Läs om Trafikverkets nya gång- och cykelvägar i Stockholm.