Logga in
Logga in

E4, bro över allmän väg, Mehedeby Den 14 maj–25 juni leder vi om trafiken i samband med brobytena vid Dragon Gate

Nu byter vi ut de två broarna på E4 över väg 291. I maj och juni ska de gamla broarna rivas och nya sättas på plats. Under tiden leder vi om trafiken.

Omledning på E4 och väg 291

När: Från 14 maj till 25 juni.

Var: Vid trafikplats Älvkarlen, Dragon Gate (avfart 195).

Varför:
Vi stänger av vägen för att kunna lyfta nya broar på plats. Det kan vi inte göra när vägen är trafikerad och behöver därför stoppa trafiken under en tid.

Omledningar under avstängningen:
Trafiken på E4 och väg 291 leds om med hjälp av skyltning. Se karta.

Vad ska vi göra och vad har gjorts?

Vi ska riva de gamla broarna och installera de nya broarna. Arbetet började med utredning och planering av brobytet under 2021 och 2022. Under höst påbörjade vi bygget av de nya broarna vid sidan av befintliga broar. Trafiken på väg 291 har därför letts om växelvis med hjälp av trafikljus runt brobygget. Nu när de nya broarna är förberedda ska vi sätta dessa på plats, vilket innebär att vi behöver riva de gamla broarna. Trafiken behöver därför ledas om under 30 dagar för E4 och 42 dagar för väg 291, då vi ska hinna riva de gamla broarna och installera de nya broarna.

Varför gör vi det här?

De gamla broarna har sättningsskador och börjar närma sig slutet av sin tekniska livslängd. Genom att byta ut broarna och ändra deras konstruktion kan vi säkerställa att E4:an tål fler och tyngre fordon, både i riktning mot Uppsala och Gävle. Med de nya broarna kommer bärighetsklassen på E4 höjas till den högsta, BK4.

Planera din resa 

Vi har förståelse för att avstängningen kan upplevas som besvärlig för dig som trafikant. Planera din resa och räkna med att den kan ta längre tid än vanligt.

Omledningsvägar under avstängningen

Trafik väg 291 från Älvkarleby/Marma i riktning mot Mehedeby: Hänvisas vid trafikplats Älvkarlen, avfart 195, (Dragon Gate) ut på E4 i norrgående riktning för att vända vid trafikplats Hyttön, avfart 196 och åka tillbaka i södergående riktning till avfart 195, därefter in på väg 291/600 till Mehedeby.

Trafik väg 600 från Mehedeby i riktning mot väg 291 Älvkarleby/Marma: Hänvisas till omledning via väg 600 söderut, vänster in på väg 757 (Söderforsvägen) för att vid trafikplats 194 Mehedeby köra ut på E4 i norrgående riktning, för att sedan ta avfart 195 vid Älvkarlen (Dragon Gate) och därefter in på väg 291 mot Älvkarleby/Marma.

Trafik på E4: Leds om via av- och påfartsramperna över trafikplats 195 Älvkarlen för att sedan fortsätta ut på E4.

Observera! Att långsamtgående fordon inte får köra ut på E4, utan hänvisas till andra vägar under tiden för avstängningen.

Mer information

Kontakt

Martin Andersson

Projektledare

Telefon: +46 10-124 36 98

Anders Hjärtedal

Biträdande projektledare

Telefon: +46 10-123 03 10