Logga in
Logga in

Uppsala E4, Bergsbrunna/Knivsta, trafikplats

Uppsala och Knivsta kommun växer och för att kunna tillgodose en ökad trafikmängd planerar vi för en ny trafikplats på E4:an.

Vad?

Trafikverket arbetar med att ta fram en vägplan för en planerad trafikplats mellan Knivsta och Uppsala.

Varför?

För att omhänderta ökad trafikmängd på E4 söder om Uppsala. De ökade trafikmängderna blir en följdeffekt av Uppsala och Knivsta kommuns utbyggnadsplaner.

Nuläge

Planering.

Om projektet

Vi arbetar med att ta fram en vägplan för en ny trafikplats på E4:an mellan trafikplats 184 Brunnby i Knivsta kommun och avfart 186 vid Danmark i Uppsala kommun. Detta gör vi då Uppsala och Knivsta kommun önskar en trafiklösning som är anpassad till den trafikutredning som tas fram av kommunerna inför framtidens utbyggnadsplaner.

Syftet med den nya trafikplatsen är att skapa en fungerande trafiklösning för vägtrafik till och från E4 i de båda riktningarna från de kommunalt planerade anslutande vägarna.

Tidsplan

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

1 Samråd Hösten 2025

2 Byggstart Preliminärt 2027

3 Färdigställd trafikplats Preliminärt december 2029

Kontakt

Annika Jansson

Telefon: +46 10-123 32 74