Logga in
Logga in

Laxå–Arvika, Karlstad C Bostadshuset närmast Vikenpassagen står stabilt

I samband med att vi spontade inför bygget av Vikenpassagens södra entré fick den närmaste fastigheten en sättning. Problemet åtgärdades omgående och i slutet av nästa år kommer en permanent lösning på plats.

När man spontar och schaktar nära fastigheter är det inte ovanligt att det uppstår mindre sättningar. Trots att vi utförde spontningsarbetet med stor försiktighet och noggrann kontroll av fastighetens grund uppstod en sättning på några centimeter. Det låter dramatiskt men vi bevakar husets rörelser under hela byggförloppet; till exempel har vi monterat sensorer på fastigheten som i realtid mäter minsta lilla avvikelse. På så vis kan vi följa rörelserna i huset vid varje spont som slås ner i marken.

Tillfällig lösning stabiliserar huset

Huset har en gedigen träkonstruktion som nu har stabiliserats med hjälp av kilar. När den första etappen av ombyggnaden av Karlstad C är klar, i årsskiftet 2024/2025, kommer fastigheten att få en permanent lösning. Då förser vi huset med stabiliserande balkar som håller det i våg. Idag finns det två bostäder i fastigheten på Vikenvägen och ett par företagskontor. En stor del av fastigheten används som platskontor av vår entreprenör Infrakraft, som också kommer att åtgärda sättningen.