Logga in
Logga in

Laxå–Arvika, Karlstad C Bullrande arbeten i helgen

I slutet av vecka 47, kommer vi att utföra bullrande arbeten som kan störa dig i din bostad. Detta arbete startar på fredag den 24 november och pågår fram till klockan 19 på söndag.

På fredag den 24 november börjar vi förstärka den spontade väggen där vi ska bygga den södra entrén till Vikenpassagen. Det innebär att vi slår en extra spontvägg bakom den befintliga väggen av stålspont. Just spontningen kan orsaka en del buller och du som bor nära arbetsplatsen kan uppleva det störande. Vår entreprenör Infrakraft har monterat bullermätare på närliggande fastigheter och mäter kontinuerligt ljudnivåerna. Vi arbetar för att hålla oss inom de riktvärden som Naturvårdsverket tagit fram för byggbuller (NFS 2004:15). Om du upplever att bullret från vår arbetsplats är mycket störande och orsakar olägenhet är du välkommen att kontakta oss på Trafikverket.

När arbetar vi?

Fredag till söndag kommer vi att arbeta med bullrande arbeten klockan 07–19. Dessutom kan vi utföra arbeten som inte bullrar så mycket fram till klockan 21.

Kontakt

Anna Iverlund, markförhandlare, Trafikverket. Tel: 010-124 31 72  anna.iverlund@trafikverket.se

Sebastian Broberg, delprojektledare, Trafikverket. Tel: 072-532 19 75 sebastian.broberg@trafikverket.se