Logga in
Logga in

Laxå–Arvika, Karlstad C Goda nyheter till Karlstadsborna

Det kommer att bullra mindre från byggarbetsplatsen på Karlstad C. Spontningen för Vikenpassagen har gått betydligt smidigare än planerat och arbetet blir färdigt första veckan i september.

Vi har tidigare meddelat att det bullrande spontningsarbetet skulle pågå under större delen av september. Tack vare goda markförhållanden, effektiva maskiner och en gedigen insats av vår entreprenör Infrakraft är spontningsarbetet redan avklarat. Det innebär mindre störande buller för dig som bor, och vistas, nära arbetsplatsen. Dessutom kan vi inleda arbetat med att schakta bort de massor som ska lämna plats för bygget av den nya Vikenpassagen. Som du kanske har sett har vi skapat ett stort utrymme för passagens breda södra entré?

Höstens omfattande arbeten bullrar mindre

De närmaste veckorna kommer grävmaskiner att schakta ur för att kunna bygga Vikenpassagen. Vi kommer även att trycka en ledning för fjärrkyla under spårområdet på uppdrag av Karlstads Energi. Och vi kommer att arbeta vidare med gjutningen av Trädgårdslänken och bygget av den nya mittplattformen. Det är arbeten som kommer att medföra en del byggbuller – men inte alls lika störande som sensommarens spontning.

Tack för din förståelse!