Logga in
Logga in

Laxå–Arvika, Karlstad C Nu river vi Vikentunneln!

Rivningen av Vikentunneln har börjat och likt en Fågel Fenix växer den nya Vikenpassagen fram ur den krossade betongen. Resultatet blir en öppnare och tryggare passage som välkomnar både gående, cyklister och resenärer.

Under juni och juli kommer vi att riva den södra halvan av den gamla Vikentunneln. Det innebär att vi knackar ner den gedigna betongkonstruktionen och krossar delarna så att de kan forslas bort med lastbil. Detta arbete kan innebära störningar i form av buller för dig som vistas nära byggområdet. Vi kommer också att schakta en del massor och det blir många transporter när vi fraktar bort all betong för deponi på Älvenäs. Arbetet med att riva Vikentunneln kommer att pågå under vardagar klockan 07.00–19.00.

Vi river, och bygger, en tunnelhalva i taget

Anledningen till att vi bara river den södra halvan av Vikentunneln är att ombyggnaden av spårområdet är indelad i två etapper. Eftersom tågtrafiken måste rulla under hela byggtiden bygger vi först om den södra delen av spårområdet. När detta är färdigt fortsätter vi att bygga om den norra delen, medan tågen rullar på nya spår på den södra sidan. Detta innebär att både Vikenpassagen och den nya Trädgårdslänken byggs i två etapper under sammanlagt tre års tid.