Logga in
Logga in

Laxå–Arvika, Karlstad C Snart börjar våra bullrande arbeten på Karlstad C

I slutet av mars går ombyggnaden av Karlstad C in i ett nytt skede. Då startar vi med grundläggningsarbeten som kan medföra en del buller. Du som bor nära byggområdet kan komma att störas av detta.

Den 27 mars börjar vi med förberedande arbeten för att kunna bygga det södra och mittersta brostödet för Trädgårdslänken – den nya gångbron över järnvägen. Det innebär att vi kommer att arbeta med pålning och spontning fram till och med den 9 april (vecka 13 och 14). Vi kommer också att arbeta med schaktning inför rivningen av Vikentunneln. Dessutom ska ett stort dagvattenrör tryckas på plats genom så kallad augerborrning. Med hjälp av en speciell borrteknik trycks röret genom marken utan att vi behöver gräva.

När arbetar vi?

Den 27–31 mars arbetar vi från klockan 07.00 till klockan 17.00. Under påsken den 3–9 april, när tågtrafiken är avstängd på Karlstad C, passar vi på att göra de arbeten som vi inte kan utföra när tågen rullar. Det innebär att vi har tillstånd för arbeta med bullrande arbeten klockan 07.00–19.00, både vardagar och helgdagar.

Hur mycket får vi bullra?

Vi gör vårt yttersta för att hålla oss inom de riktvärden som Naturvårdsverket tagit fram för byggbuller (NFS 2004:15). Skulle det vara så att vi inte klarar riktvärdet för ljudnivån under vissa tidsperioder behöver vi söka dispens hos Länsstyrelsen i Värmland. Under påsken, exempelvis, har vi dispens för bullrande arbeten klockan 07.00–19.00 såväl vardagar som helgdagar.

Vi mäter och följer upp bullret

Under hela byggtiden kompletterar vi våra bullerberäkningar genom mätningar på husfasader samt följer upp störningsanmälningar. Uppfattar omgivningen våra arbeten som störande kan vår entreprenör Infrakraft eventuellt vidta ytterligare åtgärder.

Vi hoppas att du har överseende med de eventuella störningar som kan uppstå under byggtiden.