Logga in
Logga in

Laxå–Arvika, Karlstad C Vad döljer sig under marken vid centralstationen?

På måndag den 17 april startar en arkeologisk förundersökning strax intill stationshuset i Karlstad. Undersökningen pågår fram till fredag klockan 13 och innebär att gatan framför stationshuset kommer att stängas av.

Framför stationshuset i Karlstad finns ett fornlämningsområde som behöver undersökas innan Trafikverket börjar gräva i marken inför bygget av nya Vikenpassagen. Det innebär att arkeologerna kommer att undersöka om det finns några lämningar från tidigare bebyggelse på platsen. Att området är klassat som fornlämningsområde betyder att man kan förvänta sig att hitta lämningar, rester av gammal bebyggelse och kulturlager, som är äldre än 150 år.

Det arkeologiska undersökningsområdet är avspärrat

Under tiden som arkeologerna genomför undersökningen kommer arbetsområdet att vara avspärrat. Det innebär att den stenlagda infartsvägen framför stationshuset kommer att vara avstängd för trafik fram till fredag klockan 13.

Tillfällig infart från Hamngatan till den östra parkeringen

Under tiden som arkeologerna arbetar vid stationshuset blir det en tillfällig infart utanför Pressbyråbutiken – för att man ska kunna köra in till den östra parkeringen.