Logga in
Logga in
Foto: Rickard Lidström

Laxå–Arvika, Karlstad C Påskens arbeten kan bullra

I påsk stängs tågtrafiken på Karlstad C och vi passar på att göra en del arbeten i spårområdet. Du som bor nära stationen kan komma att störas av det buller som uppstår.

På skärtorsdag den 28 mars, klockan 22, stänger vi tågtrafiken på Karlstad C och den startar inte förrän tidigt på morgonen tisdagen den 2 april. Under denna tidsperiod kommer vi att utföra en del arbeten som inte går att göra när tågen trafikerar stationen.

En mängd olika arbeten under kort tid

Vi kommer exempelvis att riva spår som ska bytas ut, lägga i nya växlar och fylla med makadam under spåren. En del av dessa arbeten kommer att bullra periodvis, framför allt när vi riktar upp nya spår på stationsområdet. Dessutom kommer vi att gräva för nya kablar, göra elinstallationer och arbeta med kontaktledningar. Det är mycket som ska hinnas med under dessa dagar och vi kommer förmodligen att arbeta dygnet runt.

Tillfälligt upplag av massor på Skepparen 6

Under påskhelgen körs även schaktmassor från tågspåren på Karlstad C till fastigheten Skepparen 6 (även kallad Lidl-tomten) i Viken. Detta gör vi eftersom mottagningsanläggningar för sten- och jordmassor har stängt under påsken. Massorna kommer sedan att fraktas bort från fastigheten under vecka 14. I samband med detta blir det en del byggtrafik i området.

Vi kontrollerar byggbullret

Vår entreprenör Infrakraft har monterat bullermätare på närliggande fastigheter och mäter kontinuerligt ljudnivåerna. Vi arbetar för att hålla oss inom de riktvärden som Naturvårdsverket tagit fram för byggbuller (NFS 2004:15). Om du upplever att bullret från vår arbetsplats är mycket störande och orsakar olägenhet är du välkommen att kontakta oss på Trafikverket.

Jernhusen börjar riva taxistationen

Samtidigt som Trafikverket arbetar med spåren kommer Jernhusen att börja riva taxihuset. Detta görs för att vi ska kunna bygga Vikenpassagens norra entré. Rivningsarbetet startar den 1 april och förväntas pågå i två veckor.

Kontakt

Sebastian Broberg, delprojektledare, Trafikverket Tel: 072-532 19 75 |sebastian.broberg@trafikverket.se