Logga in
Logga in
Så här kan det se ut när Vikenpassagens norra entré blir färdig. Foto: Sweco

Laxå–Arvika, Karlstad C Snart börjar vi bygga norra entrén för Vikenpassagen. Det kommer att höras.

I mitten av april går bygget av Karlstads resecentrum in i ett nytt skede. Då börjar vi arbetet med den norra entrén av Vikenpassagen. Det kan orsaka en del buller till och från.

Från och med den 15 april kommer du som bor nära stationsområdet, eller reser med tåg, att påverkas mer när vi bygger Karlstads resecentrum. Då avgränsar vi ett område runt stationshuset, och delar av Hamngatan, för att kunna bygga Vikenpassagens norra entré. I ett första skede kommer vi att riva den gamla tunnelentrén, detta arbete startar sista veckan i april. Därefter börjar vi sponta för att kunna schakta ur massor och bereda plats för nya Vikenpassagen.

Skonsam spontningsmetod nära stationshuset

När vi spontar nära stationshuset behöver vi ta största hänsyn till den gamla byggnaden. Därför använder vi oss av en skonsam metod som innebär att vi borrar ner sponten i marken istället för att slå ner dem. Denna metod kombineras med traditionell spontslagning när vi kommer längre från stationshuset. Spontningsarbetet inleds i början av maj och kommer att pågå under sommaren.

Nu jobbar vi skift med Vikenpassagen

Onsdag den 3 april trappar vi upp arbetsinsatsen i bygget av Vikenpassagen på den södra delen av stationsområdet. Det innebär att vi arbetar skift under följande tider: Måndag–fredag 06.30–02.00. Lördagar 06.30–19.30.

Skiftarbetet pågår till och med första veckan i maj och vi kommer framför allt att arbeta med armering och betonggjutning.

Det kan bullra när vi spontar

Infrakraft, vår entreprenör, har monterat bullermätare på närliggande fastigheter på Hamngatan och mäter kontinuerligt ljudnivåerna från byggplatsen. Vi arbetar för att hålla oss inom de riktvärden som Naturvårdsverket tagit fram för byggbuller (NFS 2004:15). Om du upplever att bullret från vår arbetsplats är mycket störande och orsakar olägenhet är du välkommen att kontakta oss på Trafikverket.

Delar av Hamngatan stängs av

Från och med måndag den 22 april kommer två körfält i en sektion närmast stationshuset att stängas av (se bilden nedan). Det innebär att det blir dubbelriktad trafik i de två återstående körfälten. Denna avstängning gäller så länge som arbetet med spontningen pågår. Samtidigt stängs genomfartstrafiken framför stationshuset av.

Färre parkeringsplatser på stationen

Det blir färre parkeringsplatser på stationsområdet när vi arbetar där. Parkeringen intill taxihuset kommer att stängas av den 22 april. Däremot kan du parkera längre västerut intill spår 21. För att komma till parkeringen nära pressbyrån kan du använda den nya infart som öppnas från Hamngatan.

Pressbyrån försvinner tillfälligt

I mitten av april rivs Pressbyråns butik för att vi ska kunna genomföra en del arbeten nära stationshuset. I väntan på att en ny Pressbyråbutik ska byggas kommer en tillfällig kiosk på plats efter sommaren. I början av april revs även taxihuset för att bereda plats för Vikenpassagens norra entré.

När arbetar vi?

Våra ordinarie arbetstider är vardagar klockan 06.30–19.00. Vad gäller bygget av Vikenpassagen på den södra sidan av spårområdet arbetar vi skift fram till början av maj. Se arbetstider ovan.

Du kan läsa mer om vad som händer i området kring centralstationen på Karlstad kommuns webbplats Aktuella arbeten och framkomlighet vid resecentrum | Karlstad växer

Kontakt

Anna Iverlund, markförhandlare, Trafikverket Tel: 010-124 31 72 | anna.iverlund@trafikverket.se

Sebastian Broberg, delprojektledare, Trafikverket Tel: 072-532 19 75 |sebastian.broberg@trafikverket.se