Logga in
Logga in

Västerbotten E4, Sikeå-Gumboda, mötesfri väg

E4 mellan Sikeå-Gumboda har byggts om till mötesfri 2+1 väg.

Vad?

Vi har byggt 2+1 väg med omkörningssträckor och mitträcke.

Varför?

Trafiksäkerheten ska öka och tillgängligheten förbättras på E4 mellan Sikeå-Gumboda.

Nuläge

Vägen är nu mötesfri och hastigheten är höjd till 110 kvm/h. Några ersättningsvägar återstår.

Om projektet

Ombyggnaden av E4 ska i huvudsak öka framkomligheten och förbättra trafiksäkerheten mellan Sikeå-Gumboda. Sträckan är 9,9 km lång. Av säkerhetsskäl kommer ett flertal enskilda anslutningar till E4 att stängas av. De anslutningar som blir kvar byggs om med öglor för vänstersväng, korsningar med refug och körfält för vänstersväng.

På flera platser har ersättningsvägar inte kunnat byggas än eftersom lantmäteriförrättningarna ännu inte fastställts. Mitträcke är uppsatt på hela sträckan och det innebär att man bara kan köra in och ut i en riktning och istället får använda närmaste vändslinga. 

Det här har vi byggt

  • Mötesfri väg med omkörningsfält och mitträcke
  • Nya korsningar
  • Nya så kallade vänstersvängsöglor
  • Breddning av vägen från 9 till 14 meter
  • Enskilda vägar
  • Säkrat vägens sidoområden
  • Ny gång- och cykelport i Gumboda
  • Viltstängsel
  • Bullerskyddsåtgärder
  • Stängt anslutningsvägar

Projekt i närheten

Trafikplats Sikeå
Vi bygger en ny trafikplats i Sikeå, i korsningen E4 och väg 651/667. Syftet är att öka trafiksäkerheten och framkomlighet för både fordonstrafik och oskyddade trafikanter. Trafikplats Sikeå

Dokument E4, Sikeå-Gumboda, mötesfri väg

Tidsplan

1 Bygget startade Hösten 2021

2 Vägen är mötesfri Oktober 2023

Fler projekt för mötesfri väg på E4 i Västerbotten

Kontakt

Anneli Lindberg

Projektledare

Telefon: +46 10-123 93 55