Logga in
Logga in

E18, Köping - Västjädra Inbjudan till arkeologiträff

Vid tre tillfällen under september-oktober kommer det att hållas arkeologiträffar vid Viby/Norrtuna. Där genomförs det arkeologiska undersökningar i samband med att vi bygger om E18 till motorväg. Välkommen!

De arkeologiska undersökningarna som påbörjades i mitten av april berör tre områden söder om E18. Från öster till väster heter de Häljeby, Häljesta och Viby/Norrtuna, och de ligger med ett avstånd om cirka en kilometer från varandra. Viby/Norrtuna är den största av platserna och de arkeologiska undersökningarna fortsätter där till slutet av oktober. 

Viby/Norrtuna

Vid Viby/Norrtuna, sex kilometer nordöst om Köping, kan arkeologerna undersöka både gravfält och boplatser. På en flack höjdrygg ligger ett stort gravfält med nära ett 50-tal stensättningar. De visade sig innehålla brända ben av människor och djur samt föremål som följt de döda på gravbålet, som till exempel glaspärlor, pilspetsar, delar av hästutrustning, knivar och dräktdetaljer.

Något som är avvikande jämfört med många andra gravfält i Mälardalen är att det här gravfältet verkar ha anlagts ovanpå en äldre gård. Under gravfältet börjar det framkomma lämningar från gårdsanknutna aktiviteter som matlagning, vilket antyder att när man lämnade gårdsläget så anlade man sitt gravfält ovanpå det gamla gårdstunet.

Trafikverket är exploatör och ansöker om arkeologiska undersökningar hos länsstyrelsen. Länsstyrelsen ansvarar för de arkeologiska undersökningarna och upphandlar arkeologiföretag som utför arbetet. Trafikverket bekostar och kontrollerar att de planerade arbetena utförs. Det företag som genomför de arkeologiska undersökningarna längs E18 mellan Köping och Västjädra är Arkeologerna (SHM).

Arkeologiträffar vid tre tillfällen

Det kommer att vara tre visningar för allmänheten vid Viby/Norrtuna. Vid träffarna finns det plats för max 50 personer per tillfälle. Därför önskar vi att du anmäler dig om du har tänkt komma dit.

Undersökningsytan vid Viby/Norrtuna ligger intill E18 två kilometer väster om trafikplats Morgendal, med infart genom gården Norrtuna. Det finns parkering för ett begränsat antal bilar på platsen. Vid infarten genom gården måste mycket stor försiktighet iakttas och låg hastighet hållas. Infart med bil är endast tillåten under dessa tre tillfällen.

Karta med vägbeskrivning

Anmäl dig här:

Onsdag 21 september kl. 14:00 - tillfället har passerat.

Onsdag 28 september kl. 17:00 - tillfället är fullbokat.

Måndag 3 oktober (OBS, tillfället är flyttat till 5 oktober kl. 14:00) - tillfället är fullbokat. 

Vi samlar in personuppgifter för att kunna hantera ditt ärende.

Läs mer om hur Trafikverket hanterar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, GDPR.