Logga in
Logga in

E20, mötesfri väg Västra Götaland 1 600 år gammalt bröd hittat vid E20

Ett ovanligt arkeologiskt fynd har gjorts i samband med utbyggnaden av E20 mellan Vårgårda och Ribbingsberg – en bit lyckobringande bröd i ett hus vid en dåtida väg.

Att Trafikverket bygger E20 i Västra Götaland till mötesfri väg har möjliggjort den hittills största arkeologiska utgrävningen som gjorts i Vårgårda och viktiga delar av Vårgårdas kulturmiljö har lyfts upp i ljuset. Platsen där Vårgårda ligger idag har en rik historia, en historia som nu berikas med nya arkeologiska fynd.

Betydelsefullt turbröd hittat

Thomas Johansson, arkeolog på Rio Göteborg natur- och kulturkooperativ, berättar om fyndet:

Arkeologen håller en liten låda stor som en tallrik i sina händer, i lådan ligger små grå bitar som liknar sandsten

I och med att brödet är bränt och nedlagt i ett stolphål till en byggnad bör vi kunna säga att det rör sig om ett slags husoffer.

– "Fyndet gjordes längs med Vårgårda-Ribbingsbergssträckan på E20 på en fornlämning som heter L1959:4547.  Det är en boplats med huslämningar och delar av ett äldre vägsystem.

En av huslämningarna visade sig vid undersökning vara cirka 45 meter långt (troligtvis längre då huskroppen fortsätter ut i området som vi inte har tillgång till inom projektet) och bestod av massor av så kallade stolphål.

Stolparna har varit avsedda för att bära upp en takstomme till huset. I botten ett av dessa takbärande stolphål hittades förkolnat material som alltså visade sig vara ett hårt bränt bröd i form av en bulle.

Brödet har en tydlig skorpa och man kan ana ett inkråm. Vid analys konstaterades att den innehåller spår av säd men det har ännu inte kunnat bestämmas vilken sort.

Huset som brödet hittades i är, från tidigare undersökningar, daterat till 400 e.Kr. till den förhistoriska järnåldersperiod som kallas för folkvandringstid. Så brödet bör kunna vara lika gammalt, det vill säga 1 600 år! Fynd av detta slag med den åldern är mycket ovanligt i Västsverige.

I och med att brödet är bränt och nedlagt i ett stolphål till en byggnad bör vi kunna säga att det rör sig om ett slags husoffer. Något som kanske borgade för välgång och hopp om god tillgång på mat."

Mötesfri E20 banar väg för nya kunskaper om vår historia

Trafikverket bekostar den arkeologiska utgrävningen och ser till att undersökningarna kan utföras, Länsstyrelsen har tillsynsansvar och arkeologer anlitas som utför arbetet. Utbyggnaden av E20 bidrar på detta sätt till att möjliggöra kunskapstillväxt, ett bidrag till Sveriges historieskrivning.