Logga in
Logga in

E20, mötesfri väg Västra Götaland E20 förbi Vårgårda öppen för trafik!

Den 10 november öppnar den nya tvåfiliga delen av E20 förbi Vårgårda. Sträckan har tagit knappt två år att göra om. Anton Djurberg är projektledare för etappen.

Den nya tvåfiliga delen av E20 förbi Vårgårda öppnar för trafik. 

– Det känns jättebra att sträckan nu är klar. Vi har hållit tidsplanen och är klara två veckor före utsatt tid, säger Anton Djurberg som är projektledare för etappen av E20 förbi Vårgårda.

Arbetet har fortskridit på ett mycket bra sätt även om arbetet stannade upp något mot slutet.

– Vi är så extremt väderberoende och har blivit tvungna att skjuta fram arbetet några gånger på grund av regn bland annat då vi skulle ha gjort de sista vägmarkeringarna och även då vi skulle lagt det sista lagret asfalt. Regnar det för mycket skapar vätan en dålig vidhäftning för asfalten, säger Anton Djurberg.

Vad har varit mest utmanande i projektet?

– Den största utmaningen har varit att bygga om en 80-väg till en mötesseparerad, bredare 100-väg och samtidigt ha trafiken igång under arbetet. Vi har inte kunnat dra tillfälliga vägar runt broar eftersom området har många fornlämningar. Det har gett oss ett begränsat utrymme att utföra arbetet. Det har varit en avvägning att skapa en bra framkomlighet men med reducerad hastighet och samtidigt utföra arbetena, säger Anton Djurberg.

Hur tycker du att det har gått?

– Det har flutit på bra och jag tycker att trafikanterna har visat hänsyn. De flesta sköter sig men vi har generellt sätt problem med hög hastighet. Vår uppgift är att se till så att det inte går för fort. Som bilist kan man undra varför det ibland blir så trångt på vissa sträckor då vi gör om men öppnar vi stora ytor, då kör man lätt för fort. Det handlar också om arbetsmiljön för dem som jobbar på vägen. Det är hela tiden en balansgång mellan framkomlighet, kontra arbetsmiljö och säkerhet för dem som åker, förklarar Anton Djurberg.

Hur känns det för dig nu när arbetet är klart?

– Det är lite blandade känslor. Det känns skönt att vägen blir färdig och att vi kan dra nytta av en högre hastighet och ökad trafiksäkerhet men det är dubbla känslor för mig. Jag har åkt till Vårgårda flera gånger i veckan under två års tid och det har varit ett väldigt roligt arbete. Vi har varit ett bra team som har haft en gemensam målbild med en hög ambition och en stark vilja att det ska bli bra och hålla över tid.

Vad är det bästa med omgörningen?

– Att vi nu har en säkrare väg med bättre framkomlighet med två körfält i vardera riktningen vilket innebär att vi har kunnat höja hastigheten. Men det har också skapat utrymme för arkeologiska utgrävningar vilket har gjort att vi har fått förnyad kännedom om vår historia. Nu vet man att det fanns en omfattande bebyggelse i området redan för 2000 år sedan och en del spännande fynd har gjorts.

Läs mer om de arkeologiska upptäckterna: Arkeologi och fornlämningar - www.trafikverket.se