Logga in
Logga in

Ny faunabro säkrar vägen mot vilt

En faunabro har byggts över E20 för att underlätta för djuren att gå över vägen. Detta är ett led i en rad viltåtgärder som görs för att skapa en säkrare miljö för djur och trafikanter.

En faunabro har byggts över E20 vid Södra Härene på väg mellan
Vårgårda och Ribbingsberg. Faunabron är ett led i de gröna satsningar som görs längs E20. Antalet anmälda viltolyckor på väg i Sverige har ökat med 38 % mellan åren 2010 och 2021, från 47 475 till 65 430 per år, visar statistik från Nationella viltolycksrådet. Hittills i år har 8279 viltolyckor rapporterats i Västra Götaland. I samband med ombyggnaden av E20 görs en rad förbättringar för att öka säkerheten på vägen. Olika viltåtgärder är exempel på sådana åtgärder.
Bron vid Södra Härene kommer att bli 25 meter bred och förses med höga skärmar längs
räckena som skyddar mot ljus och ljud för att inte djuren ska skrämmas bort. På platsen kommer också död ved att få plats som blir en fristad för insekter vilket gynnar biologisk
mångfald.
Tanken är att djur i olika storlekar från små gnagare till grävling och rådjur men också älg ska välkomnas över bron. 

E20 Vårgårda–Vara - www.trafikverket.se