Logga in
Logga in

Västra Götaland E20 Vårgårda–Vara

Vi bygger ut E20 mellan Vårgårda och Vara till mötesfri väg med mitträcke för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet.

Vad?

Vi bygger ut 26 km av E20 mellan Vårgårda och Vara till mötesseparerad väg med mitträcke. Arbetet är uppdelat i tre deletapper.

Varför?

Säkrare och smidigare resor.

Nuläge

Byggnation. Klart 2023.

Kostnad

990 miljoner kronor (2013 års prisnivå).

Om projektet

Vi bygger ut E20 mellan Vårgårda och Vara till mötesfri väg. Det innebär att vägen får ett mitträcke som skiljer mötande trafik åt. Vissa sträckor byggs med två körfält i vardera riktning och andra med ett körfält i vardera riktning. Utbyggnaden sker både i ny sträckning och befintlig sträckning.

E20 mellan Vårgårda och Ribbingsberg byggs ut till två körfält i vardera riktning. Sträckan går mellan Vårgårda kommun och Essunga kommun. Vi bygger bullerskydd, planskild gång- och cykelpassage, nödfickor, åtgärder för fauna, parallella lokalvägar och en halv trafikplats med på- och avfartsramper norrut. 

Byggnation pågår 2021–2023. Upphandlad entreprenör är Veidekke Entreprenad AB.

I filmen här nedanför kan du se hur vägen kommer att se ut när den är klar.

E20 mellan Ribbingsberg och Eling ligger i Essunga kommun och Vara kommun. Sträckan byggs om till mötesfri väg med mitträcke och möjlighet till omkörning med två körfält i vardera riktning på 40 procent av sträckan. 

Korsningarna med allmänna vägar blir till planskilda korsningar genom att vi bygger nya portar under vägen och en bro. Vi bygger nya enskilda vägar för att kunna stänga 35 utfarter på sträckan. De anslutningar i plan som blir kvar efter ombyggnaden är två anslutningar av enskilda vägar där det fortfarande kommer att vara tillåtet att svänga höger, både in från och ut på E20.

Hela sträckan ska förses med viltstängsel. Vi bygger två faunapassager för klövvilt och även små passager, så kallade torrtrummor, för mindre djur.

Byggnation pågår 2021–hösten 2023. Upphandlad entreprenör är Peab Anläggning AB. I filmen här nedanför kan du se hur vägen kommer att se ut när den är klar.

Vi bygger ut E20 mellan Eling och Vara i Vara kommun till mötesfri väg. Det innebär att vägen får mitträcke. Vi bygger både sträckor med två körfält i vardera riktning och sträckor med ett körfält i vardera riktning. Vi bygger även två faunapassager, en bro och två vägportar.  

I kartan nedan syns den sträcka som Eling-Vara omfattar. Det går också att klicka på filmen nedanför för att se hur vägen kommer att se ut när den är klar.

Faunabro skyddar vilt och räddar liv

När E20 är klar i juni 2023 kommer i genomsnitt 8000 bilar per dygn att passera på vägen . I höjd med Södra Härene har en viltbro byggts som ska leda djuren säkert över E20. Projektledare Marita Karlsson berättar om djurens nya passage som anlagts så att den smälter in i den naturliga skogsmiljön.

Nyheter

Tidsplan

1 Byggstart Vårgårda–Ribbingsberg Februari 2021

2 Byggstart Ribbingsberg–Eling Juni 2021

3 Byggstart Eling–Vara Augusti 2020

Kontakt

Marita Karlsson

Projektledare E20 Vårgårda–Ribbingsberg

Telefon: +46 10-123 61 39

Martin Ekdala

Projektledare E20 Ribbingsberg–Eling

Telefon: +46 10-123 39 10

Marcus Kilmo

Projektledare E20 Eling–Vara

Telefon: +46 10-123 07 25