Logga in
Logga in

E6 Stenungsund - omledning och återuppbyggnad Åtgärder i trafikplats 90 Stora Höga

För att ta hand om den ökade trafiken och förändrade körvägar efter skredet på E6 gör vi åtgärder för att öka både säkerheten och framkomligheten. Målet är att få ett bra och säkert flöde i trafiken.

Under tiden som arbetena pågår kan framkomligheten vara försämrad och hastigheten nedsatt. Vissa arbeten är avslutade medan andra har tid kvar. Alla arbeten beräknas vara klara måndag vecka 48.

Arbetena bedrivs främst dagtid mellan 06 och 21 men även nattarbete förekommer. I vissa moment måste trafiken ledas om med orange vägvisning.

Våra åtgärder:

  1. För att öka säkerheten i trafikplatsen är hastigheten sänkt till 70 km/h med start ca 2 km söder om trafikplats 90.

  2. Dubbla körfält anläggs genom rondellen. Åtgärder för bättre framkomlighet i rondellen - körfält breddas och rätas ut, belysningsstolpar flyttas, ny vägvisning i asfalten målas. Justering av räcke, stängsel och portaler. Påbörjas onsdag 15 november och beräknas klart måndag v 48.

  3. Nytt körfält anlagt fram till rondellen för bättre flöde. Påbörjas onsdag 15 november och beräknas klart måndag v 48.

  4. Två körfält blir ett med hjälp av chikan för att sänka hastigheten ytterligare och därmed få en säkrare passage vid avfarten. Detta körfält kan användas för norrgående på E6 mot Stenungsund industriområde eller in på avfartsrampen mot väg 160 och 650.

  5. Nytt höger körfält för fri passage som minskar köbildning till väg 160 och 650. Två körfält för att kunna magasinera fler bilar i avfartsrampen för att minska risken att köer växer ut på E6. Vägmarkering och vägmärken delar upp trafiken.

  6. Två körfält fram till rondellen. Det högra passerar inte rondellen utan svänger direkt höger ut på väg 160. Det vänstra körfältet kör in i rondellen, kan svänga höger eller fortsätta rakt fram.

  7. Körfält från avfart väver, enligt skyltning, med trafik från väg 650 efter rondellen.

  8. Åtgärder i östra rondellen för bättre flöde - körfält breddas och rätas ut, belysningsstolpar flyttas, ny vägvisning i asfalten målas.

Karta över trafikplats 90 Stora Höga (pdf)