Logga in
Logga in

Omklassning av vägar inför vintern

Då trafiken ökat på omledningsvägar efter skredet har vi klassat om några av dem. Vägklassen bestämmer bland annat åtgärdstiderna vid vinterväghållningen, alltså när plogbilen kommer eller hur den halkbekämpas.

Då trafiken ökat på kringliggande vägar efter skredet har vi klassat upp vissa av dem. Vägklassen bestämmer bland annat åtgärdstiderna vid vinterväghållningen, alltså när till exempel plogbilen kommer till vägen och om salt eller sand används för halkbekämpning.

Klass 1 har kortaste inställelsetiden medan vägar med klass 3 eller lägre får vänta längre på en åtgärd.

En kort sträcka, väg 649, klassas ner. Här kör det färre bilar efter skredet och då passar sand bättre för halkbekämpning.

Omklassade vägar:

  • Väg 167 Sträcka Lilla Edet till Lyckornamotet – klassas upp till klass 1.
  • Väg 642 – från klass 4 till klass 3
  • Väg 649 – från klass 3 till klass 4 (= den del som inte är avstängd)
  • Väg 650 – från klass 3 till klass 1
  • Väg 656 – från klass 4 till klass 3
  • Väg 658 – från klass 5 till klass 3
  • Väg 660 – från klass 4 och 5 till klass 3

Röd – omklassad väg till klass 1. Blå – omklassad väg till klass 3. Grön – omklassad väg till klass 4. Svart – avstängd väg.