Logga in
Logga in

Vinterväghållning

Mellan den 1 oktober och 30 april ska våra entreprenörers vinterorganisation fungera fullt ut. Om det blir vinterväder andra tider på året ska åtgärderna också fungera, men det är inte samma krav på åtgärdstider.

Alla statliga vägar har en vägklass. Klassen avgör hur snabbt vägen ska plogas och hur mycket snö som får finnas kvar på vägen en viss tid efter att det har slutat snöa. Klassningen baseras på vägens trafikmängd och vägens funktion. Vi prioriterar högtrafikerade vägar, läs mer längre ner på denna sida.

Vid vissa vägsträckor som kan vara extra besvärliga vintertid sätter vi in ytterligare resurser. Det kan till exempel vara en extra plog vid backar där tunga fordon ofta får stopp, eller vid avsnitt som ofta sätts igen av snödrev.

Entreprenörer sköter vägarna

När vintern närmar sig har entreprenörerna som sköter vägarna hjälp av våra cirka 775 vägväderstationer, runtom i landet. Stationerna visar yttemperatur, lufttemperatur, nederbörd, vindriktning, luftfuktighet och vindhastighet i realtid. På samtliga vägväderstationer finns det också väglagskameror som tar bilder av väglaget var tionde minut, även nattetid. Kamerorna underlättar arbetet att snabbt identifiera och planera åtgärder för att minska risken för halka och snödrev. Tillsammans med upphandlade prognoser via vädertjänster har entreprenörerna goda möjligheter att förutsäga risken för vinterväglag och halka, dygnet runt.

Varje höst har vi vinterstartmöten med våra entreprenörer. Då diskuterar vi nyheter och regler och det finns chans till frågor och erfarenhetsutbyte.

Datum för sopning av statliga vägar våren 2024

Vinterns halkbekämpning lämnar efter sig stora mängder grus, som ska städas bort under våren.

  • Vägklass 1-3 ska vara klart den 15 maj i hela landet, utom i Norrbotten och Västerbotten där sista datum är 31 maj.
  • Vägklass 4-5 i hela landet ska vara klart senast 31 maj. 

Vägars vägklasser för vinterunderhåll

Vägens vinterklass avgör hur snabbt den ska bli plogad, och om den ska vara snöfri eller inte efter snöfall.

Vägklass 1

När det fallit en centimeter snö, har plogbilen två timmar på sig att ploga sträckan. Efter att det slutat snöa ska vägen vara snö- och isfri inom två timmar. Halkbekämpas normalt med salt.

Vägklass 2

När det kommit en centimeter snö, har plogbilen normalt tre timmar på sig att ploga sträckan. Efter att det slutat snöa ska vägen vara snö- och isfri inom tre timmar. Halkbekämpas normalt med salt.

Vägklass 3

När det kommit en centimeter snö, har plogbilen normalt fyra timmar på sig att ploga sträckan. Fyra timmar efter avslutat snöfall ska det finnas åtminstone snö- och isfria hjulspår på vägen. Snösträngar kan alltså förekomma. Halkbekämpas normalt med salt.

Vägklass 4

När det kommit två centimeter snö, har plogbilen normalt fem timmar på sig att ploga sträckan. Fem timmar efter avslutat snöfall får det ligga högst två centimeter snö på vägen. Halkbekämpas normalt med sand.

Vägklass 5

När det kommit tre centimeter snö, har plogbilen normalt sex timmar på sig att ploga sträckan. Sex timmar efter avslutat snöfall får det ligga högst tre centimeter snö på vägen. Halkbekämpas normalt med sand.

Vissa undantag

På några vägar kan åtgärdstiden skilja sig från vad som anges som normaltider ovan.

Om temperaturen understiger sex minusgrader accepterar Trafikverket att en del snö och is kan finnas på vissa vägar också efter halkbekämpning.

Vilken vägklass har min väg?

Länskartor som visar vilka vägklasser vägarna i olika län har når du via denna sida:

När kommer plogbilen till din väg?

Statliga vägars vägklasser och trafikvolym

Vägklass Antal km väg Andel av den totala trafikmängden
1 2000 km 22 procent
2 3300 km 17 procent
3 19 300 km 41 procent
4 22 400 km 13 procent
5 51 500 km 7 procent

 

Halkbekämpning

Tack vare systemen för väderprognoser kan halkan ofta bekämpas förebyggande. På högtrafikerade vägar använder vi salt, vilket innebär att vi oftast kan hålla dem snö- och isfria under uppehållsväder. Det är entreprenörernas ansvar att säkra salttillgången. På övriga vägar använder vi normalt sand.

Så använder vi vägsalt

Vinterunderhåll av gång- och cykelbanor

På de gång- och cykelvägar vi ansvarar för ska våra entreprenörer påbörja plogning vid två centimeters snödjup. Gång- och cykelvägarna ska sedan vara åtgärdade efter två eller fyra timmar beroende på hur gång- och cykelvägen är klassad. Efter åtgärdstidens utgång får det ligga högst två cm snö på gång- och cykelvägen. Halkbekämpning sker normalt med sand.

Extrema väderleksförhållanden innebär att entreprenören har svårt att uppfylla ovanstående krav.

Så sköter vi gång- och cykelvägar

Så kontrolleras vinterunderhållet

Trafikverket har handlat upp en tredje part som följer upp leveranserna från entreprenörerna. De kontrollerar bland annat att entreprenörerna startar i rätt tid, blir klara i rätt tid och att resultatet blir som avtalat. Entreprenörernas fordon är försedda med gps-sändare som gör det möjligt för både kontrollanten och Trafikverket att i efterhand se var de har varit.

Film – Drift och underhåll av väg på vintern

Syntolkad version av filmen ovan (Youtube)

Trafikinformation