Logga in
Logga in

Björlandamotet öppnar etappvis den 6 december

Den 6 december öppnar den nya bron vid Björlandamotet, det är den fjärde och sista delsträckan i ombyggnationen av Hisingsleden som nu stegvis öppnar för trafik.

Den nya bron avlastar den befintliga korsningen mellan Björlandavägen och Hisingsleden, det innebär även att norr- och södergående trafik obehindrat kan passera ovanför korsningen. Därefter öppnar samtliga fordonstrafikerade ytor för trafik den 22 december med undantag för gång- och cykelvägen som löper parallellt med Hisingsleden, denna planeras öppna under våren 2024.

- Det känns bra att vi nu öppnar en sträcka där den dagliga trafiken och entreprenören fått samsas på en begränsad yta under projektets två pågående år. Trafiköppningen var ursprungligen planerad att ske till semestern 2024, men nu har vi kunnat tidigarelägga trafiköppningen med närmare sex månader. Det känns som en extra rolig julklapp till trafikanterna, säger Karolina Petersen, projektledare på Trafikverket.

Sträckan vid Björlandamotet har breddats till fyra körfält och mittseparerats med en barriär. Den befintliga signalkorsningen vid Björlandavägen har ersatts av en planskild trafikled där lokalvägen passerar under den nya bron, även nya gång- och cykelbanor har anlagts.