Logga in
Logga in

Nybyggda faunapassager gör Hisingsleden säkrare

Hisingsleden byggs om för att göra vägen säkrare och samtidigt öka kapaciteten. En viktig del av säkerheten är att vi bygger flera faunapassager, som underlättar för djuren att passera leden.

Sju faunapassager har byggts i den nya Hisingsleden
Faunapassager är olika typer av passager som underlättar för djuren att följa sina naturliga rörelsemönster och kunna passera vägen på ett säkert sätt. Totalt har sju faunapassager byggts i nya Hisingsleden- 4 faunatrummor för småvilt, 1 faunaport samt 2 rörbroar för mellanstort vilt.

En större faunapassage har byggts vid Kålseredsmotet för att ersätta en befintlig gång- och ridport där ett friluftsstråk i dagsläget passerar under Hisingsleden.

I passagen valde vi bort asfalt för att gynna fauna och miljö. Passagen är även anpassad för att kunna användas som gång- och ridväg. Meningen är att skogsmarken ska glida över i bron så att den blir en plats som liknar den naturliga miljö som djuren lever i, samtidigt som det blir säkrare för både djur och människor att passera leden, säger Karolina Petersen, projektledare på Trafikverket.

Passagen möjliggör även för medelstora djur att passera vägen säkert. Faunapassagen och omkringliggande viltstängsel har anpassats med ett finmaskigt faunastängsel för att även leda kräldjur till passagen, till exempel hasselsnok.

Fakta
Varje år skadas och dödas tusentals djur i Sverige i viltolyckor. Enligt Naturvårdsverket var siffran uppe i närmare 48 000 olyckor förra året. De flesta olyckor sker i samband med att djuren ska korsa en väg. För att minska antalet trafikolyckor och för att binda ihop naturområden i allt mer fragmenterade landskap kan man anlägga så kallade faunapassager. Genom att binda ihop olika naturområden/landskap med varandra ökar man möjligheterna för att bevara genetisk diversitet, biologisk mångfald och ekosystemens fortlevnad samtidigt som man minskar antalet viltolyckor och ökar tillgängligheten. Källa: Naturvårdsverket