Logga in
Logga in

Omledning av gång- och cykeltrafik på Hisingsleden

Torsdagen den 1 december utförs en omledning av gång-och cykeltrafiken på en del av Hisingsleden, vid det planerade Volvomotet.

Omledningen av gång- och cykeltrafik innebär att sträckan Vädermotet – Assar Gabrielssons väg stängs av och gång- och cykeltrafiken leds om via Biskopsgården – Sjumilastigen. Syftet med omledningen är att frigöra ytor där cykeltrafiken går idag, för att vi ska kunna  fortsatta bygga på Hisingsledens etapp Volvomotet. Det blir också säkrare för gång- och cykeltrafikanter, vårt mål är att alla ska kunna ta sig fram på ett säkert och tryggt sätt under hela tiden som vi bygger.

Gång- och cykelbanan banan kommer att ligga i det tillfälliga läget markerat med blått t.o.m. 2023-05-01, därefter flyttas den tillbaka till befintligt läge markerat med rött på kartan nedan.

Gång – och cykelbanan längs Hisingsleden mellan Vädermotet och Assar Gabrielssons väg stängs och trafiken leds om enligt svart markering på karta, som syns i länken till Tafik Göteborg nedan. Omledningen gäller t.o.m 2023-05-01. 

Läs mer på Trafik Göteborg 

Volvomotet – en del av utbyggnaden av Hisingsleden

Volvomotet är en etapp av utbyggnaden av Hisingsleden som sträcker sig mellan Assar Gabrielssons Väg och Gustaf Larsons väg. Sträckan skall få två körfält i vardera riktning och mittsepareras med en barriär. Befintlig signalkorsning vid Assar Gabrielssons Väg skall tas bort och ersättas av en planskild korsning.

Projektet i sin helhet skall vara färdigställt våren 2024.