Logga in
Logga in

Tillfälliga trafikomläggningar på Hisingsleden vid asfalteringsarbeten under våren

Vid etappen Björlandamotet/Hisingsleden pågår arbeten med att färdigställa ytskikt längs med Hisingsleden och Björlandavägen.

Asfaltsbeläggning, räckesmontage och arbeten med att färdigställa grön och – stenytor kommer att påverka trafiken periodvis. Detta är det sista arbetet som görs innan ombyggnaden av Hisingsleden är helt klar till sommaren 2024.

Omledning och påverkan på trafik

Under vecka 17, med start den 22 april, stängs den södergående avfartsrampen på Hisingsleden för att kunna utföra räckesmontage och ytskiktsarbeten. Under veckorna 19–23 pågår asfaltsarbeten och linjemålning längs med Hisingsleden och Björlandavägen. Beläggningsarbetena utförs till stor del under natten för att påverka trafiken så lite som möjligt. Trafikanter bör räkna med måttlig påverkan på framkomligheten dessa veckor och att det kan ta lite längre tid än vanligt att ta sig fram.

Trafikverket bygger om den södra delen av Hisingsleden, på sträckan Vädermotet i syd till Björlandavägen i norr. Målet är att höja trafiksäkerheten för samtliga trafikslag och öka kapaciteten för godstrafik.