Logga in
Logga in

Vad händer i sommar och till hösten?

Under våren har Halvors länk byggts helt klar och därmed är den första av fyra etapper i Hisingleden/Halvors länk i mål, endast sista slitlagret ska läggas i sommar.

Samtidigt pågår intensivt arbete i alla övriga faser – Kålseredsmotet, Björlandamotet och Volvomotet.  Ibland påverkar våra arbeten trafiken, men det går alltid att ta sig fram.  Tänk på att resan kan ta något längre tid.

Arbeten under sommaren och hösten

Kålseredsmotet
• I augusti färdigställs faunapassagen i den norra delen och trafiken läggs tillbaka till permanent sträckning.
• Under september månad är gång- och cykelporten för Sjumilastigen klar och då läggs vägtrafik samt gång- och cykeltrafiken tillbaka till permanent vägsträckning.

Halvors länk
• 8-11 augusti läggs slitlagerbeläggning på Halvors länk. Detta sker under dagtid och Halvors länk stängs, trafiken leds om via Hisingsleden.
• 12-13 augusti stängs Hisingsleden för slitlagerbeläggningen. Omledning sker via Halvors länk.

Björlandamotet
• I juli flyttas cirkulationen västerut. Trafiklösningen är oförändrad
• Under hösten stängs cirkulationsplatsen i korsningen Björlandavägen/Hisingsleden. Trafiken kommer fram till sommaren 2023 ledas via droppcirkulationer söder och norr om korsningen.

Volvomotet
• Under september flyttas trafik från Hisingsleden till lokalgata för att kunna bygga kommande väg- och cykelport under Hisingsleden. Omledningen pågår till september 2023 då trafiken åter läggs tillbaka till permanent vägsträckning.

Vi önskar en trevlig sommar och tackar för ert tålamod när vi bygger!