Logga in
Logga in

Vi summerar 2022 och blickar framåt mot 2023

Under 2022 har vi fortsatt med våra arbeten i de tre återstående etapperna- Kålseredsmotet, Björlandamotet och Volvomotet.

I februari 2023 öppnar Kålseredsmotet delvis och vi har nått ytterligare en milstolpe! I övriga etapper pågår arbete för fullt och nedan finns en statusuppdatering av läget. 

Kålseredsmotet
När Kålseredsmotet öppnas delvis under februari månad flyttar trafiken till den färdigställda Hisingsleden och Kålseredsbron med ramper. En ny länk förbinder Sörredsvägen med Hisingsleden via John Bunyans väg. Denna nya länk planeras avlasta Sörredsvägen/Björlandavägens anslutning till Hisingsleden och den pågående entreprenaden ”Björlandamotet”.
Fortsatta arbeten i Kålseredsmotet fortsätter fram till sommaren 2023, vi färdigställer bland annat lokalvägar och planteringar. När allt är klart stängs korsningen vid Gustav Larsons väg till förmån för en ny direktutfart söderut.

Volvomotet
I Volvomotets entreprenad pågår produktionen för fullt och trafiken leds idag om på en kommande lokalväg vilket ger entreprenören plats att bredda Hisingsleden, anlägga de nya byggnadsverken samt spränga berg samtidigt. Omledningen är tänkt att pågå fram till sommaren och efter det ska trafiken återgå till den nya breddade Hisingsleden. För närvarande är även gång- och cykeltrafiken hänvisad till alternativ väg genom Biskopsgården för att underlätta entreprenörens arbete och skydda allmänheten. Gång- och cykelbanan är planerad att öppna igen i maj 2023.

Björlandamotet
I Björlandamotet är arbetet inne i sitt mest kritiska skede, sett till trafikbelastning. Breddning av Hisingsleden pågår samtidigt som grundläggning med pålar sker av den nya bron över Björlandavägen. Under februari separeras trafiken som planeras ledas på ömse sidor av brobyggnationen. Detta gör att trafikanter inte kan använda korsningen Hisingsleden/Björlandavägen utan kommer ledas runt via Hisingsleden och dropprondellösningar, norr och söder om den befintliga korsningen.

Tack för ert tålamod!
Vi passar på att tacka för ert tålamod under tiden som vi bygger. Vi arbetar alltid för att det ska kunna gå att ta sig fram på ett bra och säkert sätt under hela byggtiden. Säkerheten är i fokus för både trafikanter och för de som är ute och bygger våra kommande vägar. Ibland kan det uppstå tillfälliga störningar i trafiken när vi bygger, vi informerar löpande på vår projektwebb, via Trafik Göteborg och även via infoblad.

Vi önskar en fin jul- och nyårshelg!