Logga in
Logga in

Volvomotet öppnar den 27 september

Den 27 september är deletapp Volvomotet på Hisingsleden klar. Sträckan som omfattas är Assar Gabrielssons väg – Gustaf Larsons väg.

Trafikverket bygger om den södra delen av Hisingsleden, på sträckan Vädermotet i syd till Björlandavägen i norr. Målet är att höja säkerheten för alla trafikslag och att öka kapaciteten för godstrafik.

Volvomotet är den tredje delsträckan i ombyggnationen av Hisingsleden som nu blir klar. Sedan juli har de två nya broarna vid Volvomotet varit i bruk och trafikerats, men arbeten med slänter, räcken och belysning har fortfarande pågått och påverkat trafiken med nedsatt kapacitet som följd. Nu är allt klart och vägsträckan har full kapacitet

-  Det känns väldigt bra att denna deletapp nu också är färdigbyggd och att vi närmar oss slutet av hela ombyggnaden av Hisingsleden. För trafikanterna kommer det att bli smidigare att ta sig fram på Hisingsleden och till och från industrierna i området, säger Karolina Petersen, projektledare på Trafikverket.

Sträckan har breddats till fyra körfält och mittseparerats med en barriär. Den befintliga signalkorsningen vid Assar Gabrielssons väg har ersatts av en planskild korsning och en ny gång- och cykelbana har anlagts. Utöver det öppnar en ny lokalgata parallellt med Hisingsleden mellan Assar Gabrielssons och Gustaf Larssons väg och en ny cirkulationsplats i anslutning till den nya planskilda korsningen.

Volvomotet – en del av utbyggnaden av Hisingsleden

Ombyggnaden av Hisingsleden och Halvors Länk består av fyra deletapper varav tre nu är öppna. Den fjärde och sista etappen, Björlandamotet, planeras öppna under 2024. Den ombyggda Hisingsleden ger godstrafiken en direktanslutning från E6 till Göteborgs hamn samt en ökad kapacitet och trafiksäkerhet för både skyddade och oskyddade trafikanter.  Den nya Hisingsleden förbättrar också tillgängligheten till de stora arbetsplatserna och företagen i området. På sikt ska Hisingsleden avlasta Lundbyleden.