Logga in
Logga in

E6.21 Lundbyleden, Gator vid Backaplan samt Bohusbanan och Brunnsbo station Ändring av laga kraftvunnen väg- och järnvägsplan

I samband med framtagandet av bygghandling har det uppkommit behov av förändringar i delar av den laga kraftvunna väg- och järnvägsplanen.

Det innebär att vi behöver upprätta en ny väg- och järnvägsplan som endast innehåller de ändringar som blivit nödvändiga.

Vi har nu tagit fram ett samrådsunderlag och går ut på tidigt samråd 19 december 2022–17 januari 2023 för de ändringar som är aktuella. Syftet med det tidiga samrådet är att särskilt berörda, allmänheten såväl som myndigheter och organisationer ska kunna bidra med sin kunskap om förhållanden som är viktiga att ta hänsyn till i arbetet. Samrådsunderlaget och samrådsredogörelsen kommer sedan att utgöra ett underlag för Länsstyrelsens beslut om eventuell betydande miljöpåverkan.

I nuläget bedöms ändringarna inte påverka varken tidplan eller budget för projektet.

Läs mer på sidan Bohusbanan – vi bygger dubbelspår och pendeltågsstation vid Brunnsbo.