Logga in
Logga in

Granskning av ändringar i delar av väg- och järnvägsplanen

Under hösten 2023 har Trafikverket genomfört samråd för de aktuella ändringarna i planförslaget och tagit fram en väg- och järnvägsplan som nu är redo för att granskas. Granskningen på pågår 3 januari–3 februari 2024.

Trafikverket Region Väst har tagit fram en väg- och järnvägsplan för ombyggnad av E6.21 Lundbyleden, delen Brantingsmotet–Ringömotet, vilken vann laga kraft i juni 2019 samt en Järnvägsplan för Brunnsbo station som vann laga kraft i december 2022.

I samband med framtagandet av bygghandling har det uppkommit behov av förändringar i delar av väg- och järnvägsplanen. Vi tar därför fram en ny väg- och järnvägsplan för de ändringar som är nödvändiga.

Ändringarna berör bland annat skyddsåtgärder för buller och urspårning samt förslag på indragning samt ändring av indragning av allmän väg, tillfällig nyttjanderätt under byggtid samt ändrat markbehov för väg och järnväg. Läs mer om vår planering och hör gärna av dig med vad du tycker.

Under hösten 2023 har Trafikverket genomfört samråd för de aktuella ändringarna i planförslaget och tagit fram en väg- och järnvägsplan som nu är redo för att granskas. Granskningen på pågår 3 januari–3 februari 2024.

I nuläget bedöms ändringarna inte påverka varken tidplan eller budget för projektet.

Läs mer på sidan Bohusbanan – vi bygger dubbelspår och pendeltågsstation vid Brunnsbo.

Granskningshandlingen i sin helhet är publicerad under rubriken "Aktuella handlingar" på sidan Dokument