Logga in
Logga in

E6.21 Lundbyleden, Gator vid Backaplan samt Bohusbanan och Brunnsbo station Järnvägsplanen för Brunnsbo station har vunnit laga kraft

Järnvägsplanen för att bygga Brunnsbo station, en ny pendeltågsstation på Bohusbanan, har nu vunnit laga kraft.

Det innebär att Trafikverket ska bygga Brunnsbo station i enlighet med vad som är bestämt på järnvägsplanens plankarta. Projektets kombinerade väg- och järnvägsplan, som innehåller ombyggnad av Lundbyleden mellan Brantingsmotet och Ringömotet och utbyggnad av Bohusbanan till 1,5 km dubbelspår förbi Brunnsbo, vann laga kraft 2019.

– Nu kommer stationsdelen i projektet i kapp och samprojekteras med övriga delar, säger Ida Johansson, delprojektledare plan.

Brunnsbo station blir en ny pendeltågsstation på Bohusbanan, belägen på Hisingen i Göteborg. Området Brunnsbo är en strategiskt viktig knutpunkt för framtida kollektivtrafik i Göteborg där byte mellan tåg, buss och spårvagn planeras.

Stationen kommer att bestå av två sidoplattformar som är 250 meter långa, med hissar och trappor i vardera ände. Byggnationen av stationen kommer att ske samtidigt som övriga delar i projektet, det vill säga byggstart 2024. Stationen planeras att vara klar för drift i december 2029.

Under 2023 kommer vi att detaljprojektera stationen. I projektet har vi ett nära samarbete med Göteborgs Stad gällande kopplingen mellan stationen och stadens planerade Bytespunkt Brunnsbo.

Läs mer på sidan Bohusbanan – vi bygger dubbelspår och pendeltågsstation vid Brunnsbo.

Kontakt

Behnam Shahriari

Projektledare

Telefon: +46 10-123 16 08

Ida Johansson

Delprojektledare plan

Telefon: +46 10-123 21 34